FKTK pabeigusi pārbaudi „ABLV Bank” un „Reģionālā investīciju banka” – pārkāpumi nav konstatēti

24.01.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
24.01.2014.

FKTK pabeigusi pārbaudi „ABLV Bank” un „Reģionālā investīciju banka” – pārkāpumi nav konstatēti

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir pabeigusi pārbaudi AS „ABLV Bank” un AS „Reģionālā investīciju banka” saistībā ar 2013. gada septembrī izskanējušo informāciju par nevalstiskās organizācijas „C4ADS” publicēto pētījumu „Odesas tīkls”, kas norādīja uz banku iespējamo iesaisti Krievijas un Ukrainas ieroču darījumos. Pārbaudot pētījumā minētos klientu darījumus, FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus banku darbībā.

Tāpat pārbaudē netika gūti apstiprinājumi pētījumā paustajai informācijai, ka minētās bankas būtu iesaistītas vai finansētu ieroču tirdzniecības darījumus. Jāatzīmē, ka saskaņā ar FKTK izdotajiem noteikumiem par klientu padziļinātu izpēti – klienti, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar ieročiem un munīciju ir augsta riska klienti un tiem jāpievērš pastiprināta uzmanība. Uzsākot sadarbību ar šādiem klientiem, bankām ir jāizvērtē arī iespējamie reputācijas riski. Apzinoties iespējamos riskus, minēto banku iekšējās politikas paredz nesadarboties ar tādiem klientiem, kuri nodarbojas ar ieroču starptautisko tirdzniecību.

FKTK regulāri veic plānveida pārbaudes bankās, gan arī, izskanot informācijai par kādas Latvijas bankas iespējamo iesaisti – neplānotas pārbaudes. Pārbaužu mērķis ir noskaidrot, kā bankas ievēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un kāda ir to iekšējās kontroles sistēmas kvalitāte un efektivitāte, lai novērstu iespēju banku izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai. 2013. gadā FKTK veikusi 16 pārbaudes bankās.

FKTK, veicot uzraudzību, rūpējas, lai bankas nepārtraukti pilnveidotu savas iekšējās kontroles sistēmas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, Eiropas Savienības direktīvu un labās prakses prasībām ar mērķi novērstu iespēju izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai. Konstatējot aizdomīgus vai neparastus klientu darījumus, bankām un citām personām ir pienākums ziņot par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienestam).

Turpmākai informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
T: +371 67774860
M: +371 26148001
E: laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm