FKTK padome apstiprina grozījumus virknē normatīvo noteikumu

06.12.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
06.12.2013.

FKTK padome apstiprina grozījumus virknē normatīvo noteikumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2013. gada 6. decembra sēdē apstiprināja grozījumus virknē normatīvo noteikumu, kā arī pieņēma jaunus.

Šogad FKTK ievieš iepriekš neregulēto tirgus dalībnieku – alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku – uzraudzību, tāpēc veiktas nepieciešamas izmaiņas arī normatīvajos noteikumos.

Noteikti kritēriji alternatīvo ieguldījumu fondu identificēšanai

„Normatīvie noteikumi par kritērijiem kopējo ieguldījumu uzņēmuma atzīšanai par alternatīvo ieguldījumu fondu” apraksta nosacījumus, lai ieguldījumu uzņēmumu atzītu par alternatīvo ieguldījumu fondu. Tie paredz, ka:
– Alternatīvo ieguldījumu fonds ir kopējo ieguldījumu uzņēmums;
– Tas piesaistīta kapitālu no vairākiem ieguldītājiem;
– Piesaistītais kapitāls tiek ieguldīts 2. punktā minēto ieguldītāju labā;
– Tam ir noteikta ieguldījumu politika.

Izstrādātas prasības alternatīvo ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanai

Grozījumi „Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos” veikti, lai papildinātu subjektu loku ar jaunu tirgus dalībnieku grupu – atvērtajiem alternatīvo ieguldījumu fondiem, nosakot tiem saistošās prasības, t.sk. par konsolidēto gada pārskatu sagatavošanu.

Turpmāk noteikumu nosaukums ir „Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi”.

Noteikumi papildināti arī ar prasībām par ieguldījumu fonda pusgada pārskata sagatavošanu, kā arī noteikta papildu atklājamā informācija. Tāpat grozījumi paredz redakcionālas izmaiņas saistībā ar euro ieviešanu.

Grozījumi „Ieguldījumu fondu pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos” veikti, lai precizētu kārtību ieguldījumu fondu pusgada pārskata sagatavošanai, kā arī šo noteikumu piemērošanu ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras reģistrējušas vai ir saņēmušas licenci alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka darbībai un kuras pārvaldē ir alternatīvais ieguldījumu fonds.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām būs jāsagatavo “Ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķins”

Ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas prasības, grozījumi “Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos” atcel atvieglojumu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, pieprasot tām turpmāk sagatavot “Ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķinu”.
Noteikumi iekļauj arī normas, kas izriet no euro ieviešanas pasākumiem un atsevišķus redakcionālus precizējumus.

Turpmāk Eiropas Banku iestāde noteiks kredītu novērtējuma institūcijas kredītriska kapitāla prasību aprēķinām

Ņemot vērā, ka turpmāk Eiropas Banku iestāde (EBA) pieņems lēmumu par tām ārējām kredītu novērtējuma institūcijām, kuru kredītu novērtējumu izmantos kredītriska kapitāla prasību aprēķinā, ar 01.01.2014. tiek atcelti FKTK „Ārējās kredītu novērtējuma institūcijas atzīšanas noteikumi” un FKTK padomes lēmumi par Standard&Poor’s Ratings Services, Moody’s Investors Service Ltd un FitchRatings atzīšanu par piemērotām un to kredītu novērtējuma izmantošanu kredītriska kapitāla prasību aprēķinā.

Papildinātas prasības tirgus dalībnieku atalgojuma politikai

Grozījumi “Normatīvajos noteikumos par atalgojuma politikas pamatprincipiem” precizē noteikumu prasībām pakļauto iestāžu loku un nosaka, ka, lai gan prasības nav saistošas, tomēr ir ieteicams tās piemērot arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, kā arī atsevišķām ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Papildinātas arī citas prasības atalgojuma politikai.

Kredītiestādēm būs jānosaka iekšējie limiti termiņstruktūras nesabalansētībai visās valūtās

Grozījumi “Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos” izstrādāti ar mērķi pielāgot tos eiro ieviešanai. Tāpat ieviesta prasība kredītiestādēm noteikt iekšējos limitus termiņstruktūras nesabalansētībai visās valūtās kopā, nevis tikai būtiskās valūtās kā tas bija pirms tam. Veikti arī atsevišķi redakcionāli precizējumi.

FKTK ieteikumi maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā

“Ieteikumi maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā” izstrādāti ar mērķi pilnveidot tirgus dalībnieku izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jautājumiem, pievēršot uzmanību labākajai praksei un tās piemērošanai, lai mazinātu risku iestādēm tiktu iesaistītām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā vai šādu darbību mēģinājumā.

Ieteikumi vērš maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu uzmanību arī svarīgākajiem NILLTFN aspektiem saistībā ar klientu identifikāciju, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku izvērtējumu, klientu izpēti, tostarp klientu līdzekļu izcelsmi un patiesā labuma guvēja noskaidrošanu, kā arī klientu un to veikto darījumu uzraudzību.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm