FKTK padome apstiprina “Ieteikumus piedāvājuma izteikšanai privātajiem klientiem iegādāties netiešo ieguldījumu produktus”

07.06.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 07.06.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

FKTK padome apstiprina “Ieteikumus piedāvājuma izteikšanai privātajiem klientiem iegādāties netiešo ieguldījumu produktus”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 2012. gada 7. jūnija padomes sēdē nolēma apstiprināt jaunu normatīvo dokumentu “Ieteikumi piedāvājuma izteikšanai privātajiem klientiem iegādāties netiešo ieguldījumu produktus”, kas paredz, ka dzīvības apdrošinātāji un bankas saviem klientiem vai iespējamajiem klientiem, kuriem nav attiecīgas pieredzes, zināšanu un kompetences finanšu jomā, pirms darījuma veikšanas (līguma slēgšanas) sniedz informāciju par netiešo ieguldījumu produktu (piemēram, tirgum piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi, t.i. tādi līgumi, kur ieguldījuma risku pilnībā vai daļēji uzņemas apdrošinājuma ņēmējs) kā klientiem paredzēto pamatinformāciju, iekļaujot informāciju par produkta mērķi un ar to saistīto ieguldījumu politiku, riskiem, līdzšinējo darbību un iespējamo nākotnes rezultātu, kā arī visām produkta izmaksām.

Šādi ieteikumi izstrādāti tādēļ, ka apkopojot klientu sūdzības, Komisija ir konstatējusi situācijas, kad klienti neizprot piedāvāto produktu būtību un ar tiem saistītos riskus, it sevišķi tādu produktu, kas paredz, ka klientam izmaksājamā summa ir atkarīga no tādu aktīvu kopuma tirgus vērtības vai ienesīguma izmaiņām, kuros ieguldījums nav veikts tiešā veidā.

Apstiprinātie ieteikumi ir piemērojami visiem tirgus dalībniekiem, kas Latvijā klientiem piedāvā šādus ieguldījumu produktus, tai skaitā arī banku filiālēm un bankām, kas Latvijā darbojas saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm