FKTK padome apstiprina papildu prasības un grozījumus virknē normatīvo noteikumu

01.11.2012
  • Sadaļa:

Rīga, 1.11.2012.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

FKTK padome apstiprina papildu prasības un grozījumus virknē normatīvo noteikumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2012. gada 1. novembra sēdē apstiprināja papildu prasības un grozījumus vairākos normatīvajos noteikumos – attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmas izveidi, atalgojuma politiku kredītiestādēs un ieguldījumu brokeru sabiedrībās, tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu apdrošināšanas sektorā.

“Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi” paredz stingrākas prasības kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību padomes un valdes locekļiem – kādām jābūt nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un pieredzei. Tāpat tiek ieviesta prasība minētajām iestādēm iecelt amatā risku vadības direktoru, kā arī noteikti papildu noteikumi jaunu finanšu pakalpojumu ieviešanas politikas izstrādei un īstenošanai. Normatīvie noteikumi paredz arī valdes iesaisti būtisku kredītiestādes aktīvu ieķīlāšanas darījumu apstiprināšanā.
Jauno prasību galvenais mērķis ir kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību izpratnes par riskiem un risku pārvaldīšanas kvalitātes uzlabošana. Tie ievieš efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveides principus, kas ietverti Bāzeles Banku uzraudzības komitejas dokumentā “Principi korporatīvās pārvaldības uzlabošanai” un Eiropas Banku iestādes dokumentā “Eiropas Banku iestādes iekšējās pārvaldības vadlīnijas”.

Apstiprinātie grozījumi “Normatīvajos noteikumos par atalgojuma politikas pamatprincipiem” paredz informācijas atklāšanas prasības par tiem kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības darbiniekiem, kuru atalgojums pārskata gada laikā ir vienāds ar vai lielāks par vienu miljonu euro. Minētie grozījumi ievieš Eiropas Banku iestādes 2012. gada jūlijā apstiprinātās “Vadlīnijas datu savākšanai par augsti atalgoto darbinieku atalgojumu”.

Grozījumi “Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos noteikumos” precizē iepriekš noteiktās prasības informācijas atklāšanai par atalgojuma politiku un praksi. Jauninājumu mērķis ir veicināt labākās prakses ieviešanu informācijas atklāšanai par atalgojumu. Kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām informācija par atalgojumu un īstenoto praksi atbilstoši grozījumiem pirmo reizi būs jāatklāj par 2012. gadu.

Grozījums “Noteikumos par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtu veidiem” ir izstrādāts, lai, ņemot vērā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas priekšlikumu, paplašinātu pieļaujamās novirzes tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanai pa valūtu veidiem. Grozījums paredz, ka ne tikai latu rezerves, kā pašlaik spēkā esošajā regulējumā, bet arī Dānijas kronu, Lietuvas litu un Bulgārijas levu rezerves tiek ļauts segt ar ieguldījumiem euro.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm