FKTK padome apstiprina vairākus grozījumus normatīvajos noteikumus

21.06.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 19.06.2018. ir apstiprinājusi grozījumus šādos FKTK normatīvajos noteikumos: 

“Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvo noteikumu” grozījumi izstrādāti, lai veicinātu tirgus disciplīnu un papildus nodrošinātu sabiedrības informētību par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības rādītājiem, ņemot vērā 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā “Finanšu instrumenti” noteiktās prasības attiecībā uz finanšu pārskatu posteņiem. Turpmāk tiks ieviesta prasība apdrošinātājiem nodrošināt ceturkšņa pārskata brīvu pieejamību tīmekļa vietnē vismaz piecus gadus kopš tā publiskošanas dienas. Pārskatu par 2018. gada pirmo ceturksni apdrošinātājs var publiskot triju mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

“Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvo noteikumu” grozījumi ietver jaunas prasības attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību finanšu statistikas datu iesniegšanu, būtiski samazinot gada un ceturkšņa darbības pārskatos sniedzamās informācijas apjomu, kuru apdrošināšanas sabiedrības, kas nodibinājušas filiāles ārvalstīs, iesniedz finanšu statistikas vajadzībām, kā arī tiek precizēti norādījumi atsevišķu pārskatu pozīciju aizpildīšanai.

Savukārt attiecībā uz dalībvalstu apdrošinātāju filiāļu ceturkšņa bilances pārskatu finanšu statistikas vajadzībām – pārskats tiek papildināts ar papildu pozīcijām un ieviestas korekcijas atsevišķu bilances pozīciju izvērsumā.

“Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvo noteikumu” grozījumi izstrādāti, ņemot vērā notikušos grozījumus tiesību aktos, kā arī, lai nodrošinātu vienveidīgu Eiropas Savienības tieši piemērojamā tiesību aktā lietotās definīcijas ieviešanu Latvijas tiesību sistēmā. Grozījumos precizēta atsauce uz Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un FKTK vai Eiropas Centrālās bankas noteiktajām prasībām, kas nosaka aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu. Turklāt mainīta pārstrukturēto kredītu definīcija, pielāgojot to “Pārskatītie riska darījumi (forborne)” definīcijai; kā arī mainīti lietotie jēdzieni “pārstrukturētie kredīti” uz “pārskatītie kredīti” un “pārstrukturēšana” uz “pārskatīšana”.

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm