FKTK padome apstiprina vairākus jaunus normatīvos noteikumus

01.06.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 29.05.2018. ir apstiprinājusi jaunus vai veikusi grozījumus šādos FKTK normatīvajos noteikumos: 

Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi’‘. Līdz šim noteikumos iekļautie bilanču paraugi, kas iesniedzami reorganizācijas gadījumā, neatspoguļoja FKTK nepieciešamo informāciju, turklāt tie bija novecojuši un komercsabiedrībām šādas bilances veidlapas sagatavošanai bija nepieciešami papildu resursi. Ar nule apstiprinātajiem grozījumiem tiek ieviestas jaunās finanšu informācijas veidlapas, kas atspoguļo patieso finanšu stāvokli. Minētās izmaiņas skar kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības, bet neietekmē ne noguldītājus, ne citus finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus.

“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvo noteikumu” grozījumi precizē FKTK iesniedzamos dokumentus un informāciju, lai saņemtu atļauju pašriska iekļaušanai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, kā arī paredz papildināt normatīvos noteikumus ar izņēmumu apdrošināšanas brokeriem neiesniegt noteikumos minētos dokumentus un informāciju, ja tie FKTK ir iesnieguši pārskatu atbilstoši FKTK 09.03.2016., Nr. 59 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvo noteikumu” prasībām.

Normatīvie noteikumi “Patērētāju biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts” ievieš vienotus jēdzienus ar patērētāja maksājumu kontu saistītajai terminoloģijai. Šiem vienādajiem jēdzieniem būs jābūt pamatā katra maksājumu kontu nodrošinošā pakalpojumu sniedzēja (banka, maksājumu iestāde) lietotajai terminoloģijai saziņā ar patērētāju par maksājuma konta pakalpojumu. Normatīvo noteikumu mērķis ir nodrošināt patērētājam iespēju labāk saprast tam piedāvāto maksājuma konta pakalpojumu pie  dažādiem pakalpojumu sniedzējiem.

“Pakalpojumu cenrāža un pakalpojumu maksas pārskata minimālo prasību normatīvie noteikumi” papildina un palīdz ieviest Eiropas Komisijas deleģētās regulas (2018/33 un 2018/34). Regulas un FKTK normatīvie noteikumi kopā paredz pienākumu visām bankām un maksājumu iestādēm, kas piedāvā maksājumu kontus patērētājiem, izstrādāt vienota formāta cenrādi, kurā būtu detalizēti norādītas patērētājam piemērojamās komisijas maksas par maksājumu kontu un ar to saistītajiem pakalpojumiem (konta atvēršana, maksājumu kartes piešķiršana, skaidrās naudas izņemšana no bankomāta utt.). Tāpat regulas kopā ar normatīvajiem noteikumiem paredz pienākumu visiem maksājumu konta piedāvātājiem vismaz reizi gadā patērētājam darīt pieejamu pārskatu par gada laikā iekasētajām komisijas maksām, kas saistītas ar maksājuma konta uzturēšanu. Konta pārskatam arī tiek noteikts vienots formāts. Tādējādi visu jauno prasību kopums veicinās patērētāju izpratni par to saņemtajiem maksājumu pakalpojumiem un to izmaksām, kā arī padarīs vienkāršāku dažādu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu satura un cenas salīdzināšanu.

“Normatīvie noteikumi par pēctirdzniecības informācijas publicēšanas atlikšanu” izstrādāti, lai nodrošinātu izmaiņas ES regulējumā finanšu instrumentu tirgiem, papildinot regulatīvos tehniskos standartus par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem paredzēto iespēju atlikt pēctirdzniecības informācijas publicēšanu.

Noteikumi ir saistoši regulētā tirgus organizētājiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas organizē tirdzniecības vietu, kā arī ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas savā vai klientu vārdā veic ārpusbiržas darījumus ar obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātiem instrumentiem, kurus tirgo tirdzniecības vietā. Minētie subjekti noteikumos minēto darījumu veidiem var izmantot iespēju publiskot informāciju par veikto darījumu vēlāk nekā 15 minūšu laikā pēc attiecīgā darījuma izpildes. Regulētā tirgus organizētājiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas organizē tirdzniecības vietu, ja tie turpmāk plāno izmantot noteikumos paredzēto iespēju atlikt pēctirdzniecības informācijas publicēšanu, par to iepriekš jāpaziņo FKTK, iesniedzot pēctirdzniecības informācijas publicēšanas atlikšanas kārtību.

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm