FKTK padome apstiprinājusi apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem saistošus noteikumus

10.03.2016
  • Sadaļa:
FKTK padomes apstiprinātie “Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” nosaka FKTK iesniedzamo gada, ceturkšņa un mēneša darbības pārskatu saturu, formu, iesniegšanas kārtību un termiņus. Šie noteikumi ir saistoši apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem, iesniedzot individuālos pārskatus, kā arī apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrībām, kas FKTK iesniedz grupas uzraudzības veikšanai nepieciešamo informāciju.

Savukārt apstiprinātie “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” nosaka FKTK iesniedzamo apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu saturu un formu, kā arī sagatavošanas un iesniegšanas termiņus un kārtību, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai. Šie noteikumi ir saistoši apdrošināšanas brokeriem, kā arī citu dalībvalstu un nedalībvalstu apdrošināšanas brokeru filiālēm, kas sniedz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojumus Latvijas Republikā.

Apstiprinātie noteikumi stāsies spēkā, un to teksts būs pieejams FKTK mājaslapā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm