FKTK padome apstiprinājusi “Normatīvos noteikumus par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu”

02.03.2016
  • Sadaļa:
Noteikumi izstrādāti, lai ieviestu Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes, kas paskaidro kā kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības piemēro atbrīvojumu no noteiktām informācijas atklāšanas prasībām un izvērtē informācijas atklāšanas periodiskumu. Apstiprinātajos noteikumos minēto prasību par informācijas atklāšanas periodiskuma izvērtējumu piemēro arī kredītiestādes publiskajos ceturkšņa pārskatos atklājamajai informācijai.

Apstiprinātie noteikumi stāsies spēkā, un to teksts būs pieejams FKTK mājaslapā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm