FKTK padome pieņem lēmumu Latvijas bankām nepiemērot Somijas, Francijas, Beļģijas un Zviedrijas uzraugu noteiktos makroprudenciālos pasākumus

19.06.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 18.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu piešķirt atbrīvojumu un nepiemērot Latvijas kredītiestādēm Somijas finanšu uzraudzības iestādes, Beļģijas Nacionālās bankas, Zviedrijas Finanšu inspekcijas un Francijas Finanšu Stabilitātes padomes lēmumus izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. pantā noteiktās prasības.

FKTK ir pieņēmusi lēmumu izmantot FKTK padomes 2016. gada 19. oktobra lēmuma Nr. 161 “Par vispārējo nostāju attiecībā uz makrouzraudzības politikas pasākumu brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu” 2. punktā paredzēto iespēju piešķirt atbrīvojumu un nepiemērot Latvijas Republikas kredītiestādēm, kuras saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 izmanto iekšējo modeli kredītriska kapitāla prasības aprēķinam:
– Somijas Finanšu uzraudzības iestādes pieņemto lēmumu noteikt 15 procentu punktu slieksni riska darījumu svērtajai vidējai riska pakāpei hipotekārajiem portfeļiem, kuros ietilpst mājokļa darījumi;
– Beļģijas Nacionālās bankas pieņemto lēmumu, kas ietver:
a) fiksētu 5 procentu punktu riska svēruma palielinājumu hipotekārajiem portfeļiem, kuros ietilpst mājokļa darījumi;
b) proporcionālu riska svēruma palielinājumu, kas ir 33 procenti no hipotekārajiem portfeļiem, kuros ietilpst mājokļa darījumi, piemērotā vidējā riska svēruma;
– Zviedrijas Finanšu inspekcijas lēmumu noteikt 25 procentu punktu slieksni vidējai svērtajai riska pakāpei hipotekārajiem portfeļiem;
– Francijas Finanšu stabilitātes padomes pieņemto lēmumu samazināt lielo riska darījumu ierobežojumu līdz 5 procentiem.

Saistībā ar Somijas, Beļģijas un Zviedrijas riska svēruma regulējuma pasākumiem nevienai Latvijas kredītiestādei nav filiāļu šajās valstīs un attiecīgie riska darījumi šajās valstīs nepārsniedz 1 milj. euro, tādēļ FKTK padomes lēmums paredz piemērot visām kredītiestādēm atbrīvojumu no šo pasākumu atzīšanas, atbilstoši 2016. gada 19. oktobra FKTK padomes lēmumā (sīkāka informācija par šo lēmumu šeit: https://bit.ly/2KnUgj4) paredzētajam.

Savukārt attiecībā uz Francijas lielo riska darījumu stingrāku ierobežojumu aktivizēšanas pasākumiem, nevienai Latvijas citai sistēmiski nozīmīgai iestādei riska darījumi ar Francijas nefinanšu uzņēmumiem nepārsniedz Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas definēto apvienoto robežvērtību, tāpēc FKTK padomes lēmuma projekts arī šajā gadījumā paredz piemērot atbrīvojumu, atbilstoši 2016. gada 19. oktobra FKTK padomes lēmumā paredzētajam.

Makroprudenciālo pasākumu pārrobežu atzīšanas galīgais mērķis ir attiecināt vienādas prudenciālās prasības uz vienādiem riska darījumiem neatkarīgi no finanšu pakalpojuma sniedzēja licencēšanas vietas, tādējādi nodrošinot dalībvalstu nacionālās makroprudenciālās politikas efektivitāti un konsekvenci.

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm