FKTK papildina ieteikumus finanšu iestāžu iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei un klientu izpētei

30.12.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir papildinājusi ieteikumus, kuri veidoti kā praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu finanšu noziegumu novēršanai. Ieteikumi papildināti ar sankciju un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sadaļu, kā arī praktiskiem skaidrojumiem, kas vērsti uz finanšu iestādes un klienta sadarbības un komunikācijas vecināšanu.

Ieteikumos iekļauti piemēri, lai dokuments būtu praktiski pielietojams, izprotams un kalpotu efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanai un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei.

Jau izstrādājot ieteikumu pirmo versiju 2020. gadā, tika plānots tos regulāri papildināt un atjaunot, sniedzot atgriezenisko saiti par pārbaudēs gūtajiem secinājumiem un reaģējot uz tirgus dalībnieku vajadzībām. Šo papildinājumu mērķis ir nodrošināt klientu izpētes pasākumu samērīgumu atbilstoši identificētajiem riskiem, kā arī mazināt administratīvo slogu gan tirgus dalībniekiem, gan arī klientiem.

Ieteikumi skaidro un sniedz piemērus tādās jomās kā risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana, klientu izpēte, sankciju un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana. Būtiskākās izmaiņas saistītas ar ieteikumiem par klientu izpēti atbilstoši riskam, komunikāciju ar klientiem, tiesībām atklāt informāciju, vienlaikus ievērojot NILLTPF novēršanas likumā noteiktās prasības. Izstrādāta sankciju, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sadaļa, kura aizstās līdzšinējos ieteikumus sankciju riska pārvaldīšanai.

Ieteikumi stiprina pieeju, ka klientu izpēte tiek veikta identificētajam riskam atbilstošā apmērā un izpētei nepieciešamā informācija, ja iespējams, tiek iegūta no datubāzēm un publiski pieejamās informācijas. Šāda pieeja nodrošina iespēju samazināt no klientiem iegūstamās informācijas apjomu. Ieteikumos arī skaidrots, kā un kādā apmērā finanšu iestāde var informēt klientu par informācijas iesniegšanas mērķi.

Ieteikumi veido vienotu finanšu iestādes un uzrauga izpratni par normatīvo aktu piemērošanu saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, kā arī risku izvērtējumā balstītas pieejas piemērošanu. Ieteikumi 30 .decembrī publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!