FKTK pārbaudījusi brokeru sabiedrību efektivitāti klientu sūdzību izskatīšanā

03.10.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 03.10.2012.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

FKTK pārbaudījusi brokeru sabiedrību efektivitāti klientu sūdzību izskatīšanā

Lai nodrošinātu ikviena apdrošināšanas starpnieku pakalpojumu saņēmēja likumiski paredzētās tiesības sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas procesā, kā arī sūdzību izskatīšanas efektivitāti un savlaicīgumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk – Komisija) ir veikusi 85 apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrību neklātienes pārbaudes.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums nosaka, ka rakstveida informācijai par sūdzību izskatīšanas procedūru jābūt brīvi pieejamai pakalpojumu sniegšanas vietā un mājas lapā internetā, ja sabiedrībai tāda ir izveidota. Tāpat apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums sniegt rakstveida atbildi uz klienta sūdzību viena mēneša laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.

Pēc pārbaudes secināts, ka no visām brokeru sabiedrībām, kurām ir izveidotas mājas lapas (59 brokeru sabiedrības), 41 brokeru sabiedrība nodrošina informāciju par klientu sūdzību izskatīšanas procedūru atbilstoši likuma prasībām. Savukārt 16 brokeru sabiedrības pagaidām nenodrošina informācijas par sūdzību izskatīšanas procedūru pieejamību mājas lapās, jo atbilstoši brokeru sabiedrību sniegtajai informācijai to mājas lapas ir izstrādes vai atjaunošanas procesā.

Komisija aicinās brokeru sabiedrības nodrošināt konstatēto nepilnību novēršanu.

Laika posmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada jūnijam brokeru sabiedrības kopumā ir saņēmušas 7 sūdzības, uz kurām ir atbildēts likumā noteiktajā termiņā.

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr: 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm