FKTK pielīdzina Latvijas pašvaldību risku valsts riskam kredītriska pašu kapitāla aprēķina vajadzībām

24.08.2022
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2022. gada 23. augustā ir pieņēmusi lēmumu pielīdzināt Latvijas pašvaldību risku valsts riskam kredītriska pašu kapitāla prasību aprēķina vajadzībām.

Riska pielīdzināšana veikta atbilstoši Regulas Nr. 575/2013 115. panta 2. punktam. Turpmāk, veicot kredītriska riska darījumu riska svērto vērtību aprēķinu, riska darījumus ar Latvijas valstspilsētu un novadu pašvaldībām var pielīdzināt riska darījumiem ar Latvijas valdību.

Lēmums par Latvijas pašvaldību riska pielīdzināšanu valsts riskam ļaus kredītiestādēm piemērot šādiem riska darījumiem zemākas riska pakāpes, tādējādi samazinot kredītriska pašu kapitāla prasību. Tāpat kredītiestādes varēs optimizēt šo darījumu kredītriska pārvaldību, turpmāk tos pārvaldot kā riska darījumus ar centrālo valdību. Savukārt Latvijas valstspilsētu pašvaldībām un novadu pašvaldībām pozitīvi ietekmēs pieejamo kredītresursu cenu.

Par pieņemto lēmumu tiks informēta Eiropas Banku iestāde un tai tiks nosūtīts Latvijas valstspilsētu pašvaldību un novadu pašvaldību saraksts iekļaušanai Eiropas Banku iestādes uzturētajā publiski pieejamajā datubāzē, kas pieejama tās mājaslapā. Saraksts ar visām pašvaldībām Eiropas Savienībā, kuru risks ir pielīdzināms atbilstošās valsts riskam, ir atrodams šeit: https://www.eba.europa.eu/eba-updates-lists-regional-governments-and-local-authorities-rglas-and-public-sector-entities-pses.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļas
Vadītāja Dace Jansone
T. 67774808
E. dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm