FKTK piemēro 4 260 eiro soda naudu AS “PNB Banka” par revidēta gada pārskata neiesniegšanu un nepubliskošanu

17.05.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 14.05.2019. ir pieņēmusi lēmumu par soda naudas piemērošanu 4 260 eiro apmērā AS “PNB Banka”, jo tā līdz Kredītiestāžu likumā noteiktajam termiņam, t.i. 01.04.2019., nebija sagatavojusi un iesniegusi FKTK 2018. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu (turpmāk – revidēts gada pārskats), kā arī tas nebija laikus publiskots. Tādējādi pārkāpta Kredītiestāžu likumā noteiktā prasība, ka kredītiestādes pienākums ir sagatavot publiskos pārskatus noteiktā termiņā, lai informētu sabiedrību par kredītiestādes darbību un tās finanšu rādītājiem.

Atbilstoši Kredītiestāžu likumam kredītiestāde revidētu gada pārskatu iesniedz FKTK 10 dienu laikā pēc revidentu ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1. aprīlim, kā arī līdz 1. aprīlim publisko šo pārskatu.

Vairākas bankas š.g. 1. aprīlī nebija nodrošinājušas ne revidēta gada pārskata sagatavošanu, ne tā publiskošanu. FKTK pieprasīja katrai bankai papildu informāciju par likuma normu neievērošanas apstākļiem un individuāli izvērtēja katru situāciju, piemērojot atbilstošu sankciju. AS “PNB banka” pārkāpuma izvērtēšanas process aizņēma garāku termiņu, jo tas tiek organizēts citādi, šai bankai esot tiešajā Eiropas Centrālās bankas uzraudzībā.

Nosakot soda lielumu, tika ņemti vērā apstākļi, ka AS “PNB Banka” sadarbojas ar FKTK, sniedzot visu informāciju par aktuālo situāciju, kā arī turpina darbu ar auditoriem, lai nodrošinātu revidētā gada pārskata sagatavošanu un publiskošanu.

Citām bankām, kas likumā noteiktajā laikā nebija iesniegušas un publiskojušas revidētos gada pārskatus, sankcijas tika piemērotas 30.04.2019. http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-medijiem/7614-fktk-vairakam-bankam-piemero-sankcijas-par-revideta-gada-parskata-neiesniegsanu-un-nepubliskosanu-likuma-noteiktaja-termina.html

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774807; 67774808
e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv, dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!