FKTK piemēro 5325 eiro soda naudu Baltic International Bank SE par revidēta gada pārskata savlaicīgu neiesniegšanu un nepubliskošanu

19.08.2022
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 16.08.2022. ir pieņēmusi lēmumu par soda naudas piemērošanu 5 325 eiro apmērā Baltic International Bank SE, jo tā līdz Kredītiestāžu likumā noteiktajam termiņam nebija iesniegusi FKTK 2021. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu (turpmāk – revidēts gada pārskats), kā arī tas nebija laikus publiskots.

Atbilstoši Kredītiestāžu likumam kredītiestāde revidētu gada pārskatu iesniedz FKTK 10 dienu laikā pēc revidentu ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1. aprīlim, kā arī līdz 1. aprīlim nodrošina šī pārskata publiskošanu. Baltic International Bank SE noteiktajā termiņā to nebija veikusi, līdz ar to pārkāpta Kredītiestāžu likumā noteiktā prasība, ka kredītiestādes pienākums ir sagatavot publiskos pārskatus noteiktā termiņā, lai informētu sabiedrību par kredītiestādes darbību un tās finanšu rādītājiem.

 

Turpmākai informācijai
FKTK Komunikācijas daļas
vadītāja Dace Jansone
T. 67774808
E. dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm