FKTK piemēro AS “PrivatBank” soda naudu 2 milj. eiro apmērā, uzdod nomainīt valdi

11.12.2015
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu piemērot AS “PrivatBank” soda naudu 2 016 830 (divi miljoni sešpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit) eiro apmērā par pieļautajiem pārkāpumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL), Kredītiestāžu likuma, kā arī “Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvo noteikumu” un “Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu” prasību ievērošanā. Izvērtējot atbildīgo bankas darbinieku atbildību bankas pieļautajos pārkāpumos, FKTK ir atstādinājusi no pienākumu pildīšanas bankas valdes priekšsēdētāju Oleksandru Trubakovu un atbildīgo valdes locekli Ivetu Ķerpi, kā arī uzdevusi bankas padomei pilnībā nomainīt bankas valdi. 

Šī ir daļa no FKTK veiktās pārbaudes rezultātiem par darījumiem no 2012. līdz 2014. gadam, kas minēti publiskotajā Moldovas Nacionālās bankas pētījumā jeb t.s. “Kroll” ziņojumā. Pārbaudē tika konstatēti pārkāpumi gan klientu izpētē un informācijas dokumentēšanā, gan klientu darījumu uzraudzībā, jo banka vairākus darījumus nebija identificējusi kā potenciāli aizdomīgus un par tiem nebija ziņojusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienestam). Tāpēc FKTK ir pamats uzskatīt, ka banka nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Kredītiestāžu likuma un NILLTFNL un ar tiem saistīto normatīvo aktu prasību izpildi. Tādējādi banka tika iesaistīta darījumos, kas tai rada paaugstinātu reputācijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku.

Par konstatētajiem pārkāpumiem bankai varēja piemērot naudas sodu maksimālajā apmērā līdz 2 016 830 eiro vai licences anulēšanu. Ņemot vērā izdarīto pārkāpumu raksturu, FKTK padome lēma par maksimālās monetārās soda sankcijas piemērošanu.

Savukārt novērtējot bankas pārvaldības struktūru darbību tādu lēmumu pieņemšanā, kas pakļāva banku dažādiem riskiem, FKTK uzskata par nepieciešamu atstādināt no pienākumu pildīšanas atbildīgās bankas valdes amatpersonas, kā arī pieprasīt nomainīt visu valdi.

Pašlaik FKTK atsevišķi vēl lems jautājumu par individuālām monetārajām sankcijām atbildīgajām amatpersonām. Tāpat FKTK daļu materiāla par pārbaudē atklātajiem faktiem nodos tālāk tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēšanai, vai bankas atbildīgo amatpersonu rīcībā saistībā ar minētajiem darījumiem nav saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes.

“Sektora uzraugs atgādina visām Latvijas bankām, ka atbilstoši 2014. gada maijā pieņemtajiem Kredītiestāžu likuma grozījumiem, kas definēja jaunas prasības naudas sodu apmēru noteikšanai, FKTK ir tiesības par šādiem pārkāpumiem ikvienai bankai piemērot soda naudu līdz pat 10% no bankas iepriekšējā finanšu gada kopējo neto ienākumu summas, kas lielāko banku gadījumā var sasniegt pat vairākus 10 milj. eiro. Aicinu aizdomāties arī banku atbildīgās amatpersonas, ka viņu darbs tiek vērtēts individuāli un par savu pienākumu nepildīšanu tām var tikt piemērots attiecīgs soda mērs – administratīvais sods, naudas sods līdz pat 5 milj. eiro vai atstādināšana no amata, kas būtiski ietekmē šīs personas reputāciju finanšu sektorā,” FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis.

FKTK ciešā uzraudzībā AS “PrivatBank” ir uzsākusi darbu pie iekšējās kontroles sistēmas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politikas pilnveidošanas atbilstoši iesniegtajam pasākumu plānam. Tāpat šobrīd notiek darbs pie bankas jaunās valdes izveides, tās potenciālos kandidātus jau vērtē FKTK.

Bankai piemērotās soda sankcijas neietekmē bankas ikdienas darbības veikšanu, banka pilda saistības pret klientiem un nodrošina pakalpojumu sniegšanu.

AS “PrivatBank” piemērotā soda nauda tiks ieskaitīta valsts budžetā. Banka FKTK lēmumu var apstrīdēt FKTK vai pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

Tajā pašā laikā FKTK turpina pārbaudīt vēl citus darījumus Latvijas bankās, kas, iespējams, varētu būt saistīti ar t.s. “Kroll” ziņojumā minētajiem faktiem.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292
elina.avotina@fktk.lv
Pielikumā: preses relīze krievu valodā

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā