FKTK piemēro soda naudu AS “Grobiņa”

03.03.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu piemērot AS “Grobiņa” soda naudu 3 000 eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) pārkāpumiem, jo uzņēmums revidēto 2014. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu publicējis ar vairāk nekā mēneša kavējumu, kā arī informāciju par būtiskiem notikumiem nebija izplatījis nekavējoties jeb saskaņā ar likuma prasībām – saistībā ar 2015. gada sākumā kredītiestādes sāktajām AS “Grobiņa” ieķīlāto nekustamo īpašumu izsolēm (neizpildītu aizdevuma līguma nosacījumu dēļ).

AS “Grobiņa” akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū – akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Otrajā sarakstā, tāpēc uzņēmumam ir jāievēro Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības.

AS “Grobiņa” jau iepriekš ir pārkāpusi FITL prasības, un FKTK nolēma, ka šajā gadījumā ir samērīgi piemērot soda naudu. Minētā summa viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā.

FKTK lēmumu uzņēmums var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā mēneša laikā no dienas, kad šis administratīvais akts akciju sabiedrībai ir paziņots.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm