FKTK piemēro soda naudu AS “Meridian Trade Bank” un nosaka tiesiskos pienākumus

25.05.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) ir noslēgusi administratīvo līgumu ar  AS “Meridian Trade Bank”, nosakot tiesiskos pienākumus un piemērojot soda naudu AS “Meridian Trade Bank” 455 822 EUR  apmērā. 

Ši administratīvais līgums ar banku noslēgts, lai izbeigtu administratīvo lietu, ko FKTK ierosināja pēc klātienes pārbaudes veikšanas AS “Meridian Trade Bank”, laikā no 27.03.2017. līdz 22.06.2017. Pārbaudes gaitā bankā tika konstatēti trūkumi iekšējās kontroles sistēmas darbībā un līdz ar to Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi. Soda nauda ir piemērota, jo FKTK konstatēja, ka AS “Meridian Trade Bank” nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu NILLTFN jomā, kas nodrošinātu efektīvu NILLTFN likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Nolēdzot administratīvo līgumu ar FKTK, AS “Meridian Trade Bank” ir apņēmusies izstrādāt minētā riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas pasākumu plānu NILLTFN jomas pilnveidei un bankas darbības efektivitātes nodrošināšanai.

Pieņemot lēmumu par soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā, ka banka ir sadarbojusies ar FKTK administratīvās lietas ietvaros, tostarp labprātīgi apņēmusies novērst konstatētos pārkāpumus un sākusi darbu pie pasākumu plāna izstrādes trūkumu novēršanai.

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!