FKTK piemēro soda naudu AS “Olainfarm” par finanšu instrumentu tirgus tiesību aktu pārkāpumiem

24.09.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 21.09.2021. ir pieņēmusi lēmumu piemērot AS "Olainfarm" soda naudu 50 000 eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Īstenošanas regulas Nr. 2016/347 pārkāpumiem.

FKTK, veicot uzraudzības darbu, konstatēja, ka AS “Olainfarm” nav nodrošinājusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.¹ panta otrās daļas un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 18. panta prasības, jo nav savlaicīgi iesniegusi pieprasīto iekšējās informācijas turētāju sarakstu un nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 18. panta un Īstenošanas regulas Nr. 2016/347 prasības par atbilstošu iekšējās informācijas turētāju sarakstu sagatavošanu, to  atjaunināšanu un glabāšanu.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļa
67774808
dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm