FKTK piemēro soda naudu AS „Rietumu Banka”

15.05.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 15.05.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK piemēro soda naudu AS „Rietumu Banka”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome nolēma piemērot AS „Rietumu Banka” soda naudu 35 000 eiro apmērā par pārbaudē atklātajām nepilnībām bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā – nepietiekamu klientu izpēti un darījumu uzraudzību. Soda naudas summa tiks iemaksāta valsts budžetā.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums un „Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi” nosaka prasības bankām klientu padziļinātas izpētes nodrošināšanai, paredzot gadījumus, kad bankai jāpārliecinās par veikto darījumu būtību un ekonomisko pamatotību, klienta finanšu līdzekļu izcelsmi, norādītā patiesā labuma guvēja atbilstību utt. Pienācīgi izvērtējot darījuma aizdomīgumu, noteiktos gadījumos bankas pienākums ir atturēties no klienta darījuma veikšanas un nekavējoties ziņot par to Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienestam).

Ja pārbaudes laikā FKTK konstatē bankas darbības neatbilstību normatīvo aktu prasībām, tiek lemts par sankcijām, ņemot vērā pārkāpuma būtību un lietas faktiskos apstākļus. Šajā gadījumā, FKTK secināja, ka atklātie trūkumi norāda uz nepilnībām bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā un nolēma piemērot soda naudu. Lemjot par soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā samērīguma principu, kā arī faktu, ka banka sākusi darbu pie iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanas plāna un iepriekš nav bijusi sodīta par šāda veida pārkāpumiem. Ņemot šo vērā, 35 000 eiro liels sods tika noteikts proporcionāli pārkāpuma izdarīšanas brīdī spēkā esošajam regulējumam, kas paredzēja soda naudu no 7 100 līdz 142 300 eiro.

Bankai ir tiesības apstrīdēt FKTK lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr. 67774808, 26893967,
marija.makarevica@fktk.lv
 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā