FKTK piemēro soda naudu AS “VEF Radiotehnika RRR” par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem

16.07.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 16.07.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK piemēro soda naudu AS “VEF Radiotehnika RRR” par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien pieņēma lēmumu uzlikt AS “VEF Radiotehnika RRR” soda naudu 3 550 eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) 56. panta piektās daļas un 4.1 panta otrās daļas pārkāpumiem, savlaicīgi nepublicējot revidēto 2013. gada pārskatu Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā un nesniedzot FKTK pieprasīto informāciju noteiktajos termiņos.

AS “VEF Radiotehnika RRR” akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū – biržas “NASDAQ OMX Riga” Baltijas Otrajā sarakstā, tādējādi tai jāievēro FITL prasības informācijas atklāšanā un revidētā gada pārskata publicēšanā. AS “VEF Radiotehnika RRR” revidēto 2013. gada pārskatu nav iesniegusi līdz šā gada 30. aprīlim, proti, četru mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, tādējādi neievērojot likumā noteikto gada pārskata iesniegšanas termiņu, kā arī nenodrošinot FKTK ar nepieciešamo informāciju.

Par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem – šajā gadījumā par FITL 56. panta piektās daļas un 4.1 panta otrās daļas prasību nepildīšanu – FKTK ir tiesīga izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 14 200 eiro. Ņemot vērā konkrētos faktiskos apstākļus, tiesiskos apsvērumus un izvērtējot soda samērīgumu un atbilstību situācijai, AS “VEF Radiotehnika RRR” par minētiem FITL pārkāpumiem ir piemērota soda nauda 3 550 eiro apmērā.

FKTK informācija par šāda lēmuma pieņemšanu ir jāpublisko, lai informētu sabiedrību un citus finanšu instrumentu tirgus dalībniekus, ka par FITL prasību, kas saistītas ar FKTK pieprasītās informācijas iesniegšanu un gada pārskata publicēšanu, neievērošanu tiek piemērotas likumā paredzētās sankcijas.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm