FKTK piemēro soda naudu Bank M2M Europe AS

27.11.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 27.11.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK piemēro soda naudu Bank M2M Europe AS 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 27. novembrī pieņēma lēmumu piemērot 55 000 eiro lielu soda naudu Bank M2M Europe AS par FKTK pārbaudē konstatētajiem trūkumiem klientu izpētē un darījumu uzraudzībā. 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums un FKTK noteikumi „Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi” nosaka prasības bankām klientu padziļinātas izpētes nodrošināšanai, paredzot gadījumus, kad bankai jāpārliecinās par veikto darījumu būtību un ekonomisko pamatotību, klienta finanšu līdzekļu izcelsmi, norādītā patiesā labuma guvēja atbilstību utt.

Atbilstoši 2014. gada maijā pieņemtajiem Kredītiestāžu likuma grozījumiem, kas definēja jaunas prasības naudas sodu apmēru noteikšanai kredītiestādēm, FKTK ir tiesības piemērot soda naudu līdz pat 10% no bankas iepriekšējā gada kopējo neto ienākumu summas. Bank M2M Europe AS gadījumā tas būtu līdz 449 046 eiro. Nosakot soda naudu 55 000 eiro apmērā, FKTK ņēma vērā konstatēto trūkumu raksturu, bankas sadarbību ar FKTK administratīvās lietas ietvaros un veiktos pasākumus konstatēto trūkumu novēršanā, kā arī to, ka banka līdz soda uzlikšanas brīdim jau ir novērsusi lielāko daļu pārbaudē konstatētos pārkāpumus un turpina pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu. 

Bankai piemērotā soda nauda tiks ieskaitīta valsts budžetā.

Lēmuma adresātiem ir tiesības lēmumu viena mēneša laikā apstrīdēt FKTK vai pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.  

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009

Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā