FKTK pieņem lēmumus par Igaunijas un Beļģijas makroprudenciālo pasākumu atzīšanu

19.10.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi pirmos lēmumus par makroprudenciālo pasākumu pārrobežu atzīšanu. 

FKTK padome ir nolēmusi atzīt Igaunijas Bankas lēmumu uzturēt sistēmiskā riska rezervi riska darījumiem ar Igaunijas rezidentiem 1% apmērā un noteikt Latvijas kredītiestādēm pienākumu ar 2017.gada 1.aprīli ievērot Igaunijā noteikto sistēmiskā riska rezerves normu riska darījumiem, kas noslēgti ar Igaunijas rezidentiem. Šis lēmums ir saistošs tām Latvijas kredītiestādēm, kuru kopējais riska darījumu apmērs Igaunijā pārsniedz 1 (vienu) miljonu euro. (Kopējie Latvijas kredītiestāžu pārrobežu riska darījumi Igaunijā 2016. gada 1. ceturkšņa beigās veidoja 245.1 milj. euro, jeb 1.5% no visiem riska darījumiem).

Tāpat FKTK padome ir nolēmusi ar 2016. gada 1. novembri atzīt Beļģijas Nacionālās Bankas lēmumu “Par augstāka riska svēruma noteikšanu hipotekārajiem kredītiem”. Lēmums nosaka, ka par 5 procentu punktiem jāpalielina riska svērumu hipotekārajiem kredītiem Beļģijas rezidentiem, kurus izsniedz kredītiestādes, kas izmanto iekšējo modeli kredītriska kapitāla prasības aprēķinam. (Latvijas kredītiestādēm nav filiāļu Beļģijā un Latvijas kredītiestāžu attiecīgie riska darījumi Beļģijā ir ļoti nenozīmīgi. Līdz ar to, šobrīd Beļģijas Nacionālās bankas lēmuma atzīšanas rezultātā nevienai kredītiestādei kapitāla prasības nepieaugs).

Makroprudenciālo pasākumu pārrobežu atzīšanas galīgais mērķis ir attiecināt vienādas prudenciālās prasības uz vienādiem riska darījumiem neatkarīgi no finanšu pakalpojuma sniedzēja licencēšanas vietas, tādējādi nodrošinot dalībvalstu nacionālās makroprudenciālās politikas efektivitāti un konsekvenci.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808
Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm