FKTK pieprasa izslēgt AS “Baltic Technology Ventures” akcijas no “First North”

08.09.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) konstatējusi, ka AS "Baltic Technology Ventures" pārkāpusi Regulas Nr. 596/2014 15. panta prasības, tāpēc FKTK padome nolēmusi uzlikt AS "Baltic Technology Ventures" pienākumu atmaksāt regulas prasību pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu daļu 50 000 eiro apmērā, uzlikt AS "Baltic Technology Ventures" valdes loceklim Genem Zolotarevam soda naudu 66 694,31 eiro apmērā, kā arī pieprasīt, lai AS "Baltic Technology Ventures" finanšu instrumenti tiek izslēgti no biržas alternatīvā tirgus "First North".

FKTK konstatēja, ka AS “Baltic Technology Ventures” laikā no 13.08.2020. līdz 06.05.2021. pārkāpa Regulas Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 15. panta prasības.

13.08.2020. AS “Baltic Technology Ventures” publicēja 2020. gada starpperiodu pārskatu par pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem, kura bilancē tika atspoguļoti nemateriālie ieguldījumi 73 249 854 eiro vērtībā. 06.05.2021. tika publicēts AS “Baltic Technology Ventures”  2020. gada revidētais finanšu pārskats, kura bilancē vairs netika atspoguļoti nemateriālie ieguldījumi un aktīvu kopējais apmērs veidoja vairs tikai 64 041 eiro. Šādas būtiskas bilances izmaiņas ir saistītas ar AS “Baltic Technology Ventures” nepamatotu nemateriālo ieguldījumu 73 249 854 eiro vērtībā iekļaušanu 2020. gada starpperiodu pārskatā par pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem.

Regulas Nr. 596/2014 12. panta 1. punkta c) apakšpunkts paredz, ka tirgus manipulācijas ir informācijas izplatīšana, kas dod vai var dot nepareizas vai maldinošas norādes attiecībā uz finanšu instrumenta cenu vai nodrošina vai var nodrošināt akciju cenu neatbilstošā vai mākslīgā līmenī. Savukārt Regulas Nr. 596/2014 15. pants paredz tirgus manipulāciju aizliegumu.

Laika periodā no 13.08.2020. līdz 06.05.2021., kad ieguldītājiem bija pieejama maldinoša informācija par AS “Baltic Technology Ventures” bilancē atspoguļotajiem aktīviem, tika īstenots pirmais otrreizējais publiskais akciju piedāvājums, kura rezultātā publiski tika piesaistīti 380 000 eiro, kā arī tika veikti darījumi ar AS “Baltic Technology Ventures” akcijām biržas alternatīvajā tirgū.

FKTK konstatēja AS “Baltic Technology Ventures” valdes locekļa Genes Zolotareva atbildību par AS “Baltic Technology Ventures” pieļautajiem Regulas Nr. 596/2014 15. panta prasību pārkāpumiem.

FKTK padome 7. septembrī pieņēma lēmumu pieprasīt, lai AS “Baltic Technology Ventures” finanšu instrumenti tiek izslēgti no biržas “Nasdaq Riga” organizētās daudzpusējās tirdzniecības sistēmas “First North”.

Vienlaikus FKTK padome nolēma uzlikt AS “Baltic Technology Ventures” par pienākumu atmaksāt Regulas Nr. 596/2014 prasību pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu daļu 50 000 eiro apmērā valsts budžetā un uzlikt Genem Zolotarevam soda naudu 66 694,31 eiro apmērā par Regulas Nr. 596/2014 prasību pārkāpumiem.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļa
sabiedrisko attiecību speciāliste
Airisa Ādamsone
tālr.: 67774807
e-pasts: airisa.adamsone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!