FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis darbosies ECB Uzraudzības valdē

29.01.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
29.01.2014.

FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis darbosies ECB Uzraudzības valdē

Ceturtdien, 30. janvārī, notiks Eiropas Centrālās bankas vienotā uzraudzības mehānisma pirmā Uzraudzības valdes sēde, kurā pārrunās priekšlikumus Vienotās uzraudzības ietvaram, ko plānots nodot publiskajai apspriešanai februāra sākumā. Uzraudzības valdē (Supervisory Board) Latvijas banku uzraudzības iestādi pārstāvēs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Kristaps Zakulis.

Uzraudzības valde ir izveidota, lai plānotu un īstenotu ECB uzraudzības pienākumus, veiktu sagatavošanās darbus vienotā uzraudzības mehānisma veiksmīgai uzsākšanai, kā arī pilnībā sagatavotu lēmumu projektus, kas tiks nodoti ECB Padomei apstiprināšanai. ECB Padomei būs tiesības šos lēmumprojektus apstiprināt bez grozījumiem vai noraidīt (beziebildumu procedūra), tādējādi nostiprinot Uzraudzības valdes lomu. Uzraudzības valde sastāv no Uzraudzības valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, četriem ECB pārstāvjiem, kā arī no katras iesaistītās valsts banku uzraudzības iestādes pārstāvja. Valstīs, kur centrālajai bankai nav banku uzraudzības funkcijas, piemēram, Latvijā, ECB Uzraudzības valdē var pieaicināt centrālās bankas pārstāvi. Latvijas Bankas izvirzītā pārstāve ir tās padomes locekle Zoja Razmusa, kuras kompetencē būs kopējās finanšu sistēmas stabilitātes jautājumi.

Kā iepriekš ziņots, 2013. gada 17. decembrī ES Padome iecēla Danielu Nuī (Daniele Nouy) par Eiropas Centrālās bankas vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes priekšsēdētāju.

Pilns Uzraudzības valdes saraksts pieejams ECB mājas lapā: http://www.ecb.europa.eu/ssm/orga/html/index.en.html 

Par vienoto uzraudzības mehānismu

Eirozonas valstis automātiski piedalās vienotajā uzraudzības mehānismā. Ārpus eirozonas esošās valstis pēc savas izvēles var piedalīties vienotajā uzraudzības mehānismā, to nacionālajām banku uzraudzības iestādēm iesaistoties ciešā sadarbībā ar ECB. ECB sadarbībā ar iesaistīto ES valstu nacionālajiem banku uzraugiem būs atbildīga par vienotā uzraudzības mehānisma efektīvu un saskaņotu darbību. Latvijā ECB sadarbībā ar FKTK uzraudzīs trīs pēc aktīviem lielākās bankas – Swedbank, SEB banka un ABLV Bank. ECB sāks pildīt banku uzraudzības pienākumus no 2014. gada 4. novembra. Vienotā uzraudzības mehānisma galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas banku sistēmas drošību un noturību un veicināt finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā.

Vienotais uzraudzības mehānisms, par kura darbības principiem ES finanšu ministri panāca vienošanos 2012. gada decembrī, ir daļa no Eiropas banku savienības plāna. Banku savienības mērķis izveidot vienotu banku uzraudzību Eiropas Savienībā tiek īstenots, lai stiprinātu finanšu stabilitāti un paplašinātu banku sektora pārraudzību. Tā sekmīgai ieviešanai ir trīs stūrakmeņi:

1) vienotais uzraudzības mehānisms;
2) vienots noregulējuma mehānisms problēmās nonākušām bankām, lai nākotnē pēc iespējas mazāk būtu jāpiesaista nodokļu maksātāju līdzekļi banku glābšanai;
3) harmonizēta noguldījumu garantiju sistēma.

Turpmākai informācijai:

Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Komunikācijas daļas vadītāja
T: +371 67774860
M: +371 26148001
E: laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm