FKTK reģistrē alternatīvo ieguldījumu fondu KS „BaltCap Latvia Venture Capital Fund” un tā pārvaldnieku „BaltCap AIFP”

13.08.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
13.08.2014.

FKTK reģistrē alternatīvo ieguldījumu fondu KS „BaltCap Latvia Venture Capital Fund” un tā pārvaldnieku „BaltCap AIFP”

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) šodien reģistrēja SIA „BaltCap AIFP” alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai. Tāpat tika reģistrēts jauns alternatīvo ieguldījumu fonds KS „BaltCap Latvia Venture Capital Fund”.

Izskatot iesniegtos dokumentus, FKTK konstatēja, ka nav šķēršļu uzņēmumu reģistrācijai, tāpēc ir nolemts atļaut SIA „BaltCap AIFP” sniegt alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumus, t.sk. šodien reģistrētā alternatīvo ieguldījumu fonda KS „BaltCap Latvia Venture Capital Fund” pārvaldīšanu.

Par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka reģistrāciju:
FKTK var pieņemt lēmumu reģistrēt sabiedrību alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanai, ja tā pārvaldē esošo fondu darbība un aktīvu apmērs atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
– pārvaldnieka pārvaldē ir fondu aktīvi (tai skaitā aktīvi, kas iegūti, izmantojot sviras finansējumu), kuru kopsumma nesasniedz 100 miljonus eiro;
– pārvaldnieka pārvaldē ir fondu aktīvi, kuru kopsumma nesasniedz 500 miljonus eiro, ar nosacījumu, ka neviena fonda darbības noteikumi neparedz izmantot sviras finansējumu un ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā.
Gadījumā, ja pārvaldē esošo fondu aktīvu apmērs pārsniedz iepriekš minētos kritērijus vai pārvaldniekam ir vēlme savu darbību attīstīt arī citās dalībvalstīs, ir nepieciešams saņemt licenci. Pirmo licenci  alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai FKTK izsniegusi šā gada janvārī. Savukārt martā pirmais pārvaldnieks tika reģistrēts.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm