FKTK reģistrē AS „Rietumu Asset Management” IPS atvērto ieguldījumu fondu „Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund”

23.07.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 23.07.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK reģistrē AS „Rietumu Asset Management” IPS atvērto ieguldījumu fondu „Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome nolēma reģistrēt AS “Rietumu Asset Management” IPS nodibināto atvērto ieguldījumu fondu “Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund”, kas ir dibināts kā fonds ar diviem apakšfondiem – “Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund-USD” un “Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund-EUR”.

Izskatot iesniegtos dokumentus, FKTK konstatēja, ka fonda pamatdokumenti ir sagatavoti ievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības, kā arī fonda ieguldījumu pārvaldīšanā iesaistītām amatpersonām ir nepieciešamā pieredze un kvalifikācija, lai tiktu nodrošināta kvalificēta pienākumu izpilde. Līdz ar to nav šķēršļu atvērtā ieguldījumu fonda “Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund” reģistrācijai.

Fonda “Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund” turētājbankas funkcijas nodrošina AS “Rietumu Banka”.

Turpmākai informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Komunikācijas daļas vadītāja
T: +371 67774860
M: +371 26148001
E: laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm