FKTK reģistrē AS ”Rietumu Banka” obligāciju pamatprospektu

17.12.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 17.12.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK reģistrē AS ”Rietumu Banka” obligāciju pamatprospektu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien atļāva reģistrēt AS ”Rietumu Banka” obligāciju pamatprospektu, nosakot, ka obligāciju pamatprospekta ietvaros AS ”Rietumu Banka” ir tiesīga izteikt obligāciju publiskos piedāvājumus 200 000 000 eiro apmērā.

Viena vērtspapīra nominālvērtība, konkrētās emisijas apjoms, cena, dzēšanas termiņi, vērtspapīru piedāvājuma nosacījumi tiks noteikti katras emisijas galīgajos noteikumos. Programmas ietvaros paredzēts emitēt obligācijas ar dzēšanas termiņu no 1 līdz 10 gadiem.

Emisiju mērķis ir finansējuma avotu diversificēšana, bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras uzlabošana un naudas līdzekļu piesaiste bankas subordinētajam kapitālam.

Papildus informācija par subordinētajiem ieguldījumiem: http://www.klientuskola.lv/lv/kas-tev-jazina-par-finansu-pakalpojumiem/subordinetie-ieguldijumi.html

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm