FKTK skaidrojums, kāpēc neskatoties uz pozitīvu Augstākās tiesas spriedumu, Lipmanu ģimenei nav jāizsaka obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums citiem AS “Grindeks” akcionāriem

06.10.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) norāda, ka kopš 2015. gada maija beigām vairs nepastāv apstākļi, kas uzliek par pienākumu AS “Grindeks” akcionāriem Kirovam Lipmanam un Filipam Lipmanam izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu citiem akcionāriem. 

Vienlaikus FKTK norāda, ka akcionāri, kuri uzskata, ka tiem ir radušies zaudējumi tādēļ, ka Kirovs Lipmans un Filips Lipmans likumā paredzētajā kārtībā neizteica obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, var vērsties tiesā un aizstāvēt savas likumīgās intereses par iespējamu tiem nodarīto zaudējumu atlīdzību.

Saskaņā ar FKTK rīcībā esošo informāciju Kirova Lipmana sieva Anna Lipmane 2015.gada maija beigās ir pārdevusi daļu sev piederošo AS “Grindeks” akciju (saite uz paziņojumu: https://csri.investinfo.lv/eri/GRD1R/12927/). Ņemot vērā minēto, kopš 2015. gada maija beigām Lipmanu ģimenei kopā piederošais AS “Grindeks” akciju skaits veido mazāk kā 50% no kopējā AS “Grindeks”.

Jāatgādina, ka FKTK 19.11.2014. pieņēma lēmumu “Par AS “Grindeks” akcionāru Kirova Lipmana un Filipa Lipmana Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta pirmās daļas pārkāpumu”, ar kuru tika konstatēts, ka Kirovs Lipmans un Filips Lipmans ir personas, kas rīkojas saskaņoti attiecībā uz AS “Grindeks” akcijām un nav izpildījuši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta pirmās daļas prasības. Kirovam Lipmanam un viņa sievai Annai Lipmanei, kuru saskaņotu rīcību FKTK pierādīja 2003. gadā, kopā piederēja 49,98 % AS “Grindeks” akciju, bet Filipam Lipmanam piederēja 0.04 % AS “Grindeks” akciju, tādējādi Lipmanu ģimenei kopā piederēja 50.02 % no kopējā balsstiesīgo akciju skaita AS “Grindeks”.

Par minēto likuma pārkāpumu Kirovam Lipmanam tika piemērota soda nauda 14 200  euro apmērā un Filipam Lipmanam 10 650 euro apmērā, un abiem akcionāriem tika noteikts pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu citiem akcionāriem.

Minētais FKTK lēmums tika apstrīdēts Administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvā apgabaltiesa ar 03.05.2016. spriedumu Kirova Lipmana un Filipa Lipmana pieteikumu noraidīja. Tiesa secināja, ka Kirovs Lipmans un Filips Lipmans ir personas, kas rīkojas saskaņoti. Par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu tika iesniegta kasācijas sūdzība.

Tiesvedība šajā lietā noslēdzās 2016. gada septembrī, kad ar Augstākās tiesas 05.09.2016. spriedumu tika nolemts Administratīvās apgabaltiesas 03.05.2016. spriedumu atstāt negrozītu, un Kirova Lipmana un Filipa Lipmana kasācijas sūdzība tika noraidīta. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams. Tādējādi FKTK 29.11.2014. lēmums Nr. 276 ir stājies spēkā.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel.: 67774808, 29467009
E-pasts: agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!