FKTK: Šobrīd Latvijas bankas ar ievērojamu rezervi nodrošina visu regulējošo prasību izpildi

18.02.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) informē, ka situācija Latvijas finanšu sektorā tiek rūpīgi uzraudzīta sadarbība ar Eiropas Centrālo banku (ECB). Latvijas atbildīgās iestādes katra veic tai uzticētās funkcijas, t.sk. FKTK regulāri nodrošina nepieciešamo informācijas apmaiņu ar Finanšu ministriju, Latvijas Banku un citām atbildīgajām valsts iestādēm. 

FKTK priekšsēdētāja vietniece Gunta Razāne:“No FKTK puses varu sacīt, ka mūsu bankas ar ievērojamu rezervi nodrošina regulējošo prasību izpildi. Kapitāla un likviditātes rādītāji saglabājas augstā līmenī. Vidējais rādītājs ir virs vidējā Eiropā, likviditātes rādītājs ir divkārt augstāks. Mēs nodrošinām visas nepieciešamās uzraudzības darbības finanšu sektorā un sekojam līdzi esošajai situācijai. Finanšu sektora uzrauga pamatuzdevums ir stabilitātes nodrošināšana un noguldītāju interešu aizsardzība, un šis darbs šobrīd tiek veikts.

FKTK priekšsēdētāja vietniece Gunta Razāne: “Analizējam iespējamos scenārijus arī saistībā ar AB LV Banka kopā ar ECB, kas ir AB LV Bank tieši uzraugošā institūcija. ECB var mums deleģēt dažas pilnvaras, un tas ir darīts, un mēs esam pieņēmuši lēmumu par trīs FKTK pilnvarnieku līdzdarbību šajā bankā, kas nodrošina monitoringu un attiecīgu informācijas apmaiņu. Pašlaik analizējam aktuālo informāciju, tas, ka bankai ir ierobežojumi darījumiem ASV dolāros, tas ir dabiski šādā situācijā.”

FKTK jau ir uzsvērusi, ka AB LV Bank ir veikts liels korektīvais darbs*, un pamatjautājums, kas bankai tagad jārisina, ir iespējamās izolācijas novēršana saistībā ar sadarbības partneriem minētā reputācijas riska dēļ. Savukārt finanšu sektora uzrauga uzdevums ir rūpēties par to, lai tiktu ievēroti visi normatīvie rādītāji, lai banka būtu spējīga gan ar savu infrastruktūru, gan ar saviem līdzekļiem nodrošināt saistību izpildi pret saviem klientiem.

FKTK veic savu darbu kā autonoma valsts iestāde un neatkarīgi pieņem lēmumus, kas nepieciešami uzraudzības darbību nodrošināšanai.

FKTK priekšsēdētāja vietniece Gunta Razāne:”Par ārēja spiediena izdarīšanu uz FKTK darbu jāsaka – manā rīcībā nav šādas informācijas. Te būtu visiem jāatceras, ka FKTK lēmumus pieņem padome piecu cilvēku sastāvā. Šie cilvēki katrs savu lēmumu veido patstāvīgi. Katrs padomes loceklis pieņem savu lēmumu, balstoties FKTK tajā brīdī pieejamajā un konkrētā lēmuma pieņemšanā kolēģu sagatavotajā informācijā.”

*No ASV Valsts kases departamenta 13.02.2018. publicētā “Priekšlikuma piemērot īpašo pasākumu finanšu institūcijai ABLV Bank AS, kas rada bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju“:

“Kopš 2015. gada Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir veikusi nozīmīgu darbu, lai veiksmīgi virzītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulējuma reformu, kā arī tā prasību izpildi. Tomēr kā norādīts jau 2014. gada ECFIN ziņojumā, pozitīvas pārmaiņas var panākt tikai konsekventi sadarbojoties ar bankām. Nepieciešamība uzlabot iestāžu kapacitāti joprojām ir ilgtermiņa uzdevums, ņemot vērā komplicēto naudas atmazgāšanas izmeklēšanas un lietas ierosināšanas procesu”.*

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: + 371 67774807; mob.: 29476003, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

*”In a positive development, since 2015, the FCMC has led significant efforts to reform Latvia’s AML/CFT regulations and enforcement regime. However, as noted in the aforementioned 2014 ECFIN report, positive changes need to be consistently implemented jointly with the banks. The need to improve the institutional capacity remains a long-term challenge due to the complexities of investigating and prosecuting money laundering.”

https://www.fincen.gov/sites/default/files/federal_register_notices/2018-02-13/ABLV%20NPRM%2020180212%20%28Final%20for%20FR%20Submission%29.pdf 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm