FKTK turpmāk vienuviet publiskos Latvijas banku finanšu rādītājus

07.06.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 07.06.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

FKTK turpmāk vienuviet publiskos Latvijas banku finanšu rādītājus

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju informētību par banku finansiālo stāvokli un to darbības rādītājiem un atvieglotu piekļuvi komercbanku darbības datiem, turpmāk Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) mājas lapā vienuviet tiks publicēti visu Latvijas komercbanku ceturkšņa publisko pārskatu galvenie finanšu rādītāji un informācija par regulējošo prasību ievērošanu.

Šodien Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā Komisija) padomes sēdē tika apstiprināti grozījumi “Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumos”, kas paredz šāda jauninājuma ieviešanu. Tāpat ar šiem grozījumiem tiks ieviesta prasība bankām katru ceturksni savā interneta mājas lapā publiskot pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību aprēķina kopsavilkuma pārskatu. Arī šāda prasība ir ieviesta ar mērķi palielināt sabiedrības informētību par banku darbības rādītājiem.

Informācija par banku darbības rādītājiem Komisijas mājas lapā būs pieejama par 2012. gada 2. ceturksni, un pārskati Komisijas mājas lapā tiks publicēti ne vēlāk kā divus mēnešus pēc ceturkšņa beigām, t.i. ne vēlāk kā š.g. 1. septembrī.

„Uzsākot darba pienākumus, saskatīju nepieciešamību pēc ērtākas un uzlabotas informācijas pieejamības par banku finanšu rādītājiem. Šis ir viens no pirmajiem jaunievedumiem, lai ikviens interesents varētu ērti iepazīties un sekot līdzi Latvijas komercbanku darbības rādītājiem,” uzsver Kristaps Zakulis, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm