FKTK un ABLV Bank, AS parakstījusi administratīvo līgumu, bankai piemērojot soda naudu un izsakot brīdinājumu valdes loceklim

26.05.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK), ABLV Bank, AS (turpmāk – Banka) un tās valdes loceklis Aleksandrs Pāže ir noslēguši trīspusēju administratīvo līgumu par tiesisko attiecību noteikšanu Kredītiestāžu likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) likuma piemērošanas jomā, lai panāktu uzlabojumus Bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā (NILLTFN jomā). Līgumā paredzēts piemērot Bankai soda naudu 3 166 682 eiro apmērā un izteikt brīdinājumu par NILLTFN jomu atbildīgajam Bankas valdes loceklim Aleksandram Pāžem.

Parakstot administratīvo līgumu, FKTK, Banka un A. Pāže ir vienojušies noslēgt izlīgumu, lai izbeigtu FKTK ierosināto administratīvo lietu par FKTK pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem.

Nosakot Bankai piemērojamās soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā, ka Banka šobrīd izpilda visas regulējošās prasības un turpina uzlabot iekšējās kontroles sistēmu NILLTFN jomā, kā arī Bankas apņemšanos turpmākā pusotra gada laikā ieguldīt savas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanā finanšu līdzekļus ne mazāk kā 6.5 milj. eiro apmērā, tāpēc soda nauda netiek piemērota maksimālajā apmērā, bet gan 3.1 milj. eiro, kas atbilst 2.5% no Bankas iepriekšējā finanšu gada neto ienākumu summas. Atbilstoši Kredītiestāžu likumam FKTK par NILLTFN prasību pārkāpumiem, kas veikti pēc 2014. gada 28. maija, ir tiesīga piemērot soda naudu līdz 10% no bankas iepriekšējā finanšu gada neto ienākumu summas, kas veidotu lielāku summu, nekā Bankai šajā gadījumā noteiktā soda nauda.

Administratīvās lietas ietvaros FKTK veica pārbaudi par vairākiem klientiem, kuri, kā minēts publiski pieejamajā Moldovas Nacionālās bankas pētījumā (Kroll report), veikuši darījumus ar mērķi iegūt kontroli pētījumā minētajās Moldovas bankās 2012.-2013. gadā.

Cita pārbaude tika veikta arī par citiem klientiem, t.sk. klientu, kuram Banka izsniegusi nenodrošināto aizdevumu (overdraftu) 2010.gadā, kura ietvaros piešķirtie līdzekļi tika izmantoti, lai radītu iespējamu apdraudējumu trešo pušu interesēm (kreditoriem, investoriem), kā dēļ Banka tika pakļauta nesamērīgi augstam reputācijas riskam.

FKTK ir konstatējusi, ka Banka nav nodrošinājusi atsevišķu klientu darījumu ekonomiskās būtības un tiesiskā mērķa pārbaudi un dokumentēšanu atbilstošā apjomā. Dažos gadījumos Banka nav veikusi klienta sākotnējo izpēti pirms darījuma attiecību uzsākšanas klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska līmenim atbilstošā apjomā. Tāpat arī darījuma attiecību laikā Banka nav aktualizējusi informāciju par klienta saimniecisko darbību un nav veikusi darījumu pastāvīgu uzraudzību tādā apjomā un kvalitātē, lai savlaicīgi pārliecinātos, vai darījumi nav uzskatāmi par neparastiem vai aizdomīgiem. Banka pietiekamu uzmanību nav pievērsusi klientam netipiski lieliem, sarežģītiem vai savstarpēji saistītiem darījumiem, kā arī nav veikusi dažu klientu darījumu pastiprinātu uzraudzību padziļinātās izpētes ietvaros.

Dažos gadījumos tika konstatēts, ka Banka ir kavējusi informācijas sniegšanu FKTK un sniegusi informāciju citām institūcijām neatbilstošā apjomā.

Līdz ar to Banka nav ievērojusi Kredītiestāžu likuma, NILLTFN likuma un FKTK izdoto normatīvo noteikumu prasības, kas liecina par trūkumiem Bankas iekšējās kontroles sistēmā.

Administratīvajā līgumā puses ir vienojušās par paredzētajiem turpmākajiem pasākumiem, ko Banka apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai pilnveidotu NILLTFN iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti. Savukārt FKTK uzraudzīs, vai Banka pilda noteiktās apņemšanās līgumā noteiktajos termiņos un noteiktajā apjomā.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā