FKTK uzliek soda naudu SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma un paziņojuma par darījumiem savlaicīgu neiesniegšanu

07.09.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu uzlikt soda naudu 1500 eiro apmērā SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”, jo tā laicīgi neiesniedza FKTK obligātā AS ”Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (turpmāk – Kurzemes CMAS) akciju atpirkšanas piedāvājuma iesniegumu un paziņojumu par veiktajiem darījumiem ar Kurzemes CMAS akcijām, tādā veidā pārkāpjot Finanšu instrumentu tirgus likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 596/2014.

Finanšu instrumentu tirgus likums nosaka, ka obligātās akciju atpirkšanas piedāvājums jāiesniedz 10 darba dienu laikā, ja akcionāra balsstiesības sasniedz vai pārsniedz 30% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita. Papildus FITL pārejas noteikumi paredz, ja personai līdz 29.06.2016. jau bija iegūta līdzdalība 30% apmērā (nepārsniedzot 50 %) obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas pienākums iestājas ar dienu, kad attiecīgā perona palielina savu līdzdalības apjomu virs tā līdzdalības apjoma, kāds bija iegūts līdz 29.06.2016.

SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” līdz 29.06.2016. bija ieguvusi 37.25% Kurzemes CMAS akciju. SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” papildus 09.08.2016. ieguva vēl 13 189 Kurzemes CMAS akcijas, palielinot savu līdzdalības apmēru Kurzemes CMAS. Tādējādi SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” iesniegums FKTK par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu bija jāiesniedz 2016. gada augustā, bet tā to iesniedza 01.03.2017.

Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 596/2014 nosaka, ka personas, kas veic emitenta pārvaldības pienākumus, kā arī ar tām cieši saistītās personas, triju darba dienu laikā paziņo emitentam un kompetentajai iestādei (kas Latvijas gadījumā ir FKTK) darījumiem emitenta akcijām ja to apjoms sasniedz 5000 eiro Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 596/2014 SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ir ar Kurzemes CMAS pārvaldītāju cieši saistītā persona. Paziņojumus par 2016.gada augustā veiktajiem darījumiem ar Kurzemes CMAS akcijām SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” FKTK iesniedza 30.11.2016.

FKTK padome, nosakot soda naudas apmēru, ņēma vērā, ka SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” sadarbojās ar FKTK un pieprasīto informāciju iesniedza noteiktajos termiņos, šī ir pirmā reize, kad FKTK ir konstatējusi, ka SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ir pārkāpusi finanšu instrumentu tirgu regulējošo tiesību aktu prasības, SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” finanšu stāvokli, kā arī, ka SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” neizmantoja no tai piederošajām Kurzemes CMAS akcijām izrietošās balsstiesības Kurzemes CMAS akcionāru sapulcēs līdz obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai. Minētā summa tirgus dalībniekam jāiemaksā valsts budžetā viena mēneša laikā no FKTK lēmuma spēkā stāšanās.

FKTK publisko informāciju par pieņemto lēmumu, lai informētu finanšu instrumentu tirgus dalībniekus un arī citas personas par FKTK pieņemto lēmumu. FKTK, pieņemot šo lēmumu, rūpējas par ieguldītāju uzticību Latvijas finanšu instrumentu tirgum un viņu interešu aizsardzību.

Tirgus dalībnieks FKTK pieņemto lēmumu viena mēneša laikā kopš tā paziņošanas var apstrīdēt FKTK vai iesniegt pieteikumu Administratīvajā apgabaltiesā.

Papildu informācijai:
Laima Auza
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.:67774860;
E-pasts:laima.auza@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm