FKTK uzliek sodu maksājumu iestādei SIA “SEMFOPAY” un uz laiku aptur tās darbību

22.08.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 14.08.2018. ir pieņēmusi lēmumu maksājumu iestādei SIA “SEMFOPAY” piemērot sodu 25 000 euro apmērā, kā arī uzlikt vairākus tiesiskus pienākumus, tajā skaitā uz laiku apturēt maksājumu iestādes darbību un atsaukt no amata divus valdes locekļus.

Lēmums pamatots ar atkārtotiem SIA “SEMFOPAY” Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma un ar to saistītā normatīvā akta pārkāpumiem. SIA “SEMFOPAY” nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu NILLTFN jomā, kas nodrošinātu efektīvu NILLTFN likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu prasību ievērošanu, un attiecīgi nebija veikusi pietiekamu darījumu uzraudzību un klientu izpēti, lai pārliecinātos, ka klientu veiktie darījumi nav uzskatāmi par aizdomīgiem.

FKTK padomes lēmums paredz, ka, sākot ar 2018. gada 23. augustu, ir apturēta SIA “SEMFOPAY” maksājumu pakalpojumu sniegšana, maksājumu iestādei nav tiesību pieņemt klientu un trešo personu naudas līdzekļus savu klientu vārdā, bet naudas līdzekļus, kas tās klientu vārdā saņemti līdz 23.08.2018. plkst. 00.00, var pārskaitīt vienīgi uz klientu kontiem kredītiestādēs. FKTK ir uzlikusi SIA “SEMFOPAY” tiesisku pienākumu nekavējoties informēt klientus un sadarbības partnerus par pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu. FKTK sekos līdzi, lai maksājumu iestādes klientu intereses tiktu ievērotas un aizsargātas.

Saskaņā ar FKTK padomes lēmumu SIA “SEMFOPAY” ir uzlikts pienākums atsaukt no amata valdes locekli Gunti Zālīti, kā arī par NILLTFN jomas pārraudzību atbildīgo valdes locekli, kurš vienlaikus ir atbildīgais darbinieks par NILLTFN likuma prasību izpildi uzņēmumā, Andreju Gaili un attiecīgi ir jāieceļ jauni valdes locekļi un par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgais darbinieks. Līdztekus minētajam SIA “SEMFOPAY” ir jāiesniedz komercdarbības plāns, to papildinošas uzņēmuma iekšējās politikas un procedūras, un plānotajam darbības veidam, sniegtajiem pakalpojumiem un klientu lokam piemītošā NILLTF riska novērtējums.

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā