FKTK vadība tiekas ar Ukrainas un Moldovas Nacionālo banku pārstāvjiem

12.11.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 12.11.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK vadība tiekas ar Ukrainas un Moldovas Nacionālo banku pārstāvjiem

Šodien, 12. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) viesojas delegāti no Ukrainas Nacionālās bankas (National Bank of Ukraine) un Moldovas Nacionālās bankas (National Bank of Moldova).

Ar Ukrainas Nacionālās bankas pārstāvjiem tikšanās notiek savstarpēji noslēgtā Sadarbības līguma ietvaros, kas paredz iespēju abu valstu finanšu uzraudzības iestādēm apmainīties ar uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju, kā arī pārrunāt finanšu tirgus aktualitātes. 

Savukārt Moldovas Nacionālās bankas delegāti vizītē FKTK ir ieradušies, lai vienotos par turpmāko sadarbību.

FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis: “Bez sadarbības ar citu valstu finanšu sektora uzraudzības iestādēm pārrobežu uzraudzība nav iedomājama. Šādas tikšanās ir efektīvs veids, kā nodrošināt informācijas un zināšanu apmaiņu, apspriest aktuālos finanšu tirgus uzraudzības jautājumus, kā arī stiprināt sadarbību ar ārvalstu kolēģiem”.

Divpusējā sadarbība starp uzraudzības iestādēm balstās uz noslēgtajiem informācijas apmaiņas un sadarbības līgumiem. Līdz šim noslēgtie sadarbības līgumi ir pieejami FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/komisija/sadarbiba/informacijas-apmainas-ligumi/ligumi-ar-arvalstu-iestadem.html

 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009, 

agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm