Gada pirmajā ceturksnī krājaizdevu sabiedrības nopelnījušas 203 tūkst. eiro

14.06.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2016. gada 1. ceturksnī.  

2016. gada 1. ceturksnī krājaizdevu sabiedrību aktīvu apmērs praktiski neizmainījās un marta beigās joprojām bija 25.2 milj. eiro. Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pašu kapitāla attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, t.i., kapitāla pietiekamība marta beigās bija 20.4% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība – 10%).

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums pārskata ceturksnī saruka par ~3% un marta beigās sasniedza 17.3 milj. eiro. Savukārt kredītportfeļa kvalitāte uzlabojās – 61.9% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 32.8% – kā uzraugāmie un 5.3% bija ieņēmumus nenesošo kredītu kopsumma (decembra beigās attiecīgi – 60.6%, 33.5% un 5.9%).

Kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanās pārskata ceturksnī pozitīvi ietekmēja krājaizdevu sabiedrību gūtās peļņas apmēru (izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem samazinājās, savukārt uzkrājumu samazināšanas ienākumi pieauga). Kopumā pārskata ceturksnī krājaizdevu sabiedrības nopelnīja 203 tūkst. eiro jeb divas reizes vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Pārskata periodā ar peļņu strādāja lielākā daļa (19) krājaizdevu sabiedrību kopā nopelnot 222.2 tūkst eiro.

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808, 29467009
agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm