Grozīts FKTK budžets 2016. gadam

11.04.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi grozījumus FKTK 2016. gada budžetā, kā arī grozījumus finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra FKTK finansēšanai 2016. gadā.

Grozījumi FKTK 2016. gada budžetā nepieciešami iestādes kapacitātes celšanai – papildu amata vietu atvēršanai, konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, finanšu tirgus standartu celšanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā, kā arī FKTK pienākumu vienotā uzraudzības (VUM) mehānisma ietvaros palielināšanai.

2016. gada FKTK izdevumu apjoms tiek palielināts par 12% jeb 1 096 330 eiro, no kuriem 94% tiks izlietoti gan jaunu darba vietu atvēršanai, gan atalgojuma palielināšanai u.c. maksājumiem darbiniekiem, 5% uzturēšanas un saimnieciskajiem pakalpojumiem, bet 1% personāla profesionālajai pilnveidei.

Salīdzinot ar sākotnēji apstiprināto plānu 2016. gadam, FKTK tika paredzētas 153 darba vietas, taču, ņemot vērā starptautiskās rekomendācijas kapacitātes stiprināšanai, pašlaik tiek paredzēts, ka 2016. gada beigās iestādē strādās 168 darbinieki.

2016. gada budžetā paredzēto izdevumu pieaugumu plānots segt gan no iepriekšējos gados FKTK izveidotā uzkrājuma, gan nosakot jaunas tirgus dalībnieku maksājumu likmes to uzraudzībai, kas tiks piemērotas, sākot ar 2016. gada 1. maiju.  Monetāro finanšu iestāžu sektora maksājumu apmērs to uzraudzībai no 2016. gada 1. maija pieaugs par 16%, finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fonda sektoram par 5%, bet apdrošināšanas tirgus sektoram par 12%

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm