Iedzīvotāji aktīvāk veido uzkrājumus pensiju 3. līmenī, savukārt darba devēju iemaksas sarūk

17.06.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 17.06.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Iedzīvotāji aktīvāk veido uzkrājumus pensiju 3. līmenī, savukārt darba devēju iemaksas sarūk

Ekonomiskās situācijas uzlabošanās ir veicinājusi iedzīvotāju intereses pieaugumu par ilgtermiņa ieguldījumu produktiem, turpretī nenoteiktība ārējā vidē ir likusi uzņēmumiem samazināt darbiniekiem papildus darba algai piedāvātos labumus.

2014. gada 1.ceturkšņa laikā pensiju plānos tika iemaksāti 8.8 milj. eiro, kas ir par 7.7% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinājumā ar 2013. gada 1.ceturksni pensiju plānu dalībnieku iemaksas pieauga par 11%, turpretī darba devēju iemaksas samazinājās par 1.9%. 2014. gada marta beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 240.6 milj. eiro, ceturkšņa laikā pieaugot par 2.1%.

No pensiju plānu kapitāla ceturkšņa laikā tika izmaksāti 4.9 milj. eiro jeb par 38% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 99% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2014. gada 1. ceturksnī bija 0.6% un individuāliem plāniem tas bija robežās no mīnus 1.9% līdz plus 4.1%.

Marta beigās gandrīz pusi no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības (48.4%), savukārt aptuveni trešdaļu no portfeļa – ieguldījumi parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (34.4%). Ceturkšņa laikā portfeļa struktūra finanšu instrumentu dalījumā praktiski nemainījās, savukārt gada laikā pieauga ieguldījumu parāda vērtspapīros, kā arī noguldījumu un prasību pret kredītiestādēm īpatsvars.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs turpināja pieaugt, marta beigās sasniedzot 92 milj. eiro jeb 38% no kopējiem ieguldījumiem. Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 97.7% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits ceturkšņa laikā pieauga par 2.6 tūkstošiem jeb par 1.2% un marta beigās sasniedza 223 273, t.i. 22.3% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

 1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm