Iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu saglabājas augsta

08.06.2016
  • Sadaļa:
2016. gada pirmā ceturkšņa laikā pensiju 3. līmeņa plānos tika iemaksāti 12.8 milj. eiro, t.i. par 7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Dalībnieku iemaksas samazinājās par 8%, un darba devēju iemaksas par 2.5%, tomēr salīdzinājumā ar 2014. gada 1. ceturksni veikto iemaksu kopējais apmērs ir pieaudzis par 46% un iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu saglabājas augsta. Marta beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 331.9 milj. eiro, ceturkšņa laikā pieaugot par 0.4%.

No pensiju plānu kapitāla ceturkšņa laikā tika izmaksāti 9.3 milj. eiro jeb par 39% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 98% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2016. gada 1. ceturksnī bija mīnus 0.4% un individuāliem plāniem tas bija robežās no mīnus 4.6% līdz plus 0.6%. Pensiju 3. līmeņa darbības rezultāti bija vājāki nekā pensiju 2. līmenim, jo lielāka daļa ieguldīta riskantākos finanšu instrumentos ar lielāku cenu svārstīgumu.

Marta beigās 42% no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 49% fokusējās uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos un 46% uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (39%), no kuriem lielākā daļa jeb 68.4% bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Pārvaldnieki centās mazināt ieguldījumu vērtības svārstīgumu, uzturot samērā augstu naudas līdzekļu īpatsvaru (noguldījumi un prasības uz pieprasījumu marta beigās veidoja 17.1% no kopējiem ieguldījumiem).

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs ceturkšņa laikā samazinājās par 5.6 milj. eiro, marta beigās sasniedzot 121.5 milj. eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī samazinājās no 38.4% līdz 36.6%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits ceturkšņa laikā pieauga par 3.7 tūkstošiem jeb par 1.4% un marta beigās sasniedza 258 676, t.i. 26.1% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājaslapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808, 29467009
agnese.licite@fktk.lv

 1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm