Ieguldījumu fondi 2. ceturksnī darbojušies ar pozitīvu ienesīgumu

29.09.2014
  • Sadaļa:

Rīga, 29.09.2014.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Ieguldījumu fondi 2. ceturksnī darbojušies ar pozitīvu ienesīgumu

FKTK ir apkopojusi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātus 2014. gada 2. ceturksnī. Vairums ieguldījumu fondu atguvās pēc krasā krituma iepriekšējā ceturksnī, ko ietekmēja ģeopolitiskās spriedzes saasināšanās, un visi atvērtie ieguldījumu fondi, izņemot vienu akciju fondu, 2. ceturksnī darbojās ar pozitīvu ienesīgumu.

Atvērtie obligāciju un naudas tirgus fondi
2014. gada 30. jūnijā atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no 0.04% līdz 7.4%. Atvērto obligāciju fondu un naudas tirgus fondu kopējie aktīvi jūnija beigās sasniedza 183.1 milj. eiro, praktiski saglabājoties marta beigu līmenī. Obligāciju fondi fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma (high yield) segmentā, savukārt naudas tirgus fondi – uz termiņnoguldījumiem bankās un valdības obligācijām.

Atvērtie jauktie fondi
Jūnija beigās atvērto jaukto fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no 1.9% līdz 4.9%. Mēneša beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 2.4 milj. eiro, ceturkšņa laikā pieaugot par 5.3%. Jauktie fondi fokusējās uz ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, proti, tās jūnija beigās veidoja 71% no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.

Atvērtie akciju fondi
Jūnija beigās atvērtie akciju fondi nozīmīgu daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (57%), kā arī Krievijas uzņēmumu akcijās (21.8%). Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi ceturkšņa laikā uzrādīja pozitīvu dinamiku, kas labvēlīgi ietekmēja fondu ienesīgumu (S&P 500: +4.7%, Eurostoxx 50: +2.1%, RTS: +11.4%, Micex: +7.8%). Jūnija beigās atvērto akciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 0.8% līdz plus 13%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos pieauga no 16% marta beigās līdz 26% jūnija beigās, liecinot par fondu pārvaldnieku lielu piesardzīgumu. Jūnija beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 29.6 milj. eiro, ceturkšņa laikā samazinoties par 0.9%.

Slēgtie fondi
Slēgto fondu (t.i. nekustamā īpašuma fondu) aktīvi ceturkšņa laikā saruka par 1.4%, jūnija beigās sasniedzot 29 milj. eiro.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
2014. gada pirmajā pusgadā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 4.7 milj. eiro (ar peļņu darbojās visas sabiedrības, izņemot divas), t.i., par 16% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, ko galvenokārt veicināja komisijas naudas ienākumu pieaugums, palielinoties sabiedrību pārvaldīšanā esošo līdzekļu apmēram, kā arī administratīvo izdevumu samazinājums. To aktīvi pusgada laikā samazinājās par 4.4% un jūnija beigās sasniedza 35.4 milj. eiro.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774807
E-pasts: Ieva.Upleja@fktk.lv

Vairāk par Finanšu un kapitāla tirgus komisiju:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm