Ieguldījumu fondi š.g. deviņos mēnešos darbojušies ar pozitīvu ienesīgumu

30.12.2014
  • Sadaļa:

Rīgā 30.12.2014.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Ieguldījumu fondi š.g. deviņos mēnešos darbojušies ar pozitīvu ienesīgumu

Kā liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotā informācija par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2014. gada 3. ceturksnī, vairums ieguldījumu fondu š.g. deviņos mēnešos darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, un fondu sniegumu lielā mērā noteica to reģionālais fokuss.

Atvērtie obligāciju un naudas tirgus fondi
2014. gada 30. septembrī atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 7.7% līdz plus 13.7% (negatīvs diviem fondiem, kas galvenokārt fokusējās uz ieguldījumiem Krievijā). Atvērto obligāciju fondu un naudas tirgus fondu kopējie aktīvi septembra beigās sasniedza 183.1 milj. eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 2.9%. Obligāciju fondi fokusējās uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma (high yield) segmentā, savukārt naudas tirgus fondi – uz termiņnoguldījumiem bankās un valdības obligācijām.

Atvērtie jauktie fondi
Septembra beigās atvērto jaukto fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no 0.1% līdz 8.8%. Mēneša beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 2.5 milj. eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 8.1%. Jauktie fondi fokusējās uz ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, proti, tās septembra beigās veidoja divas trešdaļas no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.

Atvērtie akciju fondi
Septembra beigās atvērtie akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (70%), kā arī samērā būtisku daļu – Krievijas uzņēmumu akcijās (12%). Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi deviņu mēnešu laikā uzrādīja atšķirīgu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā (S&P 500: +6.7%, Eurostoxx 50: +3.8%, RTS: -22.1%, Micex: -6.2%). Septembra beigās atvērto akciju fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 19.8% līdz plus 13.2% un tas bija negatīvs diviem no deviņiem fondiem. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos samazinājās no 12.1% 2013. gada beigās līdz 10.2% septembra beigās, liecinot par fondu pārvaldnieku optimistiskāku noskaņojumu. Septembra beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 28.9 milj. eiro, kopš gada sākuma sarūkot par 7.2%.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus”.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm