Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā publicēta virkne svarīgu tiesību aktu saistībā ar Finanšu instrumentu tirgus direktīvas (MiFID II) ieviešanu

07.04.2017
  • Sadaļa:
Eiropas Komisija šā gada 31. martā ir publicējusi 29 otrā līmeņa tiesību aktus, kas ir saistīti ar Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/EU (MiFID II) ieviešanu. Lielākā daļa no tiesību aktiem ir regulas, tāpēc tieši piemērojami, savukārt direktīva (2017/593) Latvijā tiks ieviesta līdz ar MIFID II ieviešanai plānotajiem grozījumiem Finanšu instrumentu tirgus likumā, tāpēc attieksies arī uz ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

Jaunā regulējuma ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā mērķis ir veicināt ieguldītāju interešu aizsardzību, ņemot vērā attīstību finanšu instrumentu tirdzniecības jomā, piemēram, ienāk pilnīgi jauni tirgus dalībnieku tipi, gan attīstās tehnoloģijas. Tāpat svarīgi nodrošināt finanšu tirgus caurspīdīgumu un stiprināt Eiropas Savienības finanšu sektora stabilitāti, ņemot vērā pasaules finanšu krīzes atziņas.

Jauna direktīva un ar to saistītie otrā līmeņa tiesību akti stāsies spēkā no 2018. gada 3. janvāra. No pagājušajā nedēļā publicētajiem tiesību aktiem Latvijā strādājošiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem īpaša uzmanība būtu jāpievērš:

·         Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem direktīvas mērķu sasniegšanai.

·         Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/567 attiecībā uz definīcijām, pārredzamību, portfeļa sablīvēšanu attiecībā uz produktu intervences un pozīciju uzraudzības pasākumiem.

·         Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/576 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju veikto ikgadējo informācijas publicēšanu par izpildes vietu identitāti un rīkojumu izpildes kvalitāti.

·         Komisijas Deleģētā regula 2017/590 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm.

·         Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2017/593 attiecībā uz klientiem piederošu finanšu instrumentu un līdzekļu aizsardzību, produktu pārvaldības prasībām un noteikumiem, kurus piemēro maksu, komisijas naudas vai jebkādus finansiālu vai nefinansiālu labumu sniegšanai vai saņemšanai (būs ieviesta ar grozījumiem Finanšu instrumentu tirgus likumā).

Visi publicētie tiesību akti pieejami šajā saitē: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:087:TOC

Pirmā un otrā līmeņa tiesību aktu pamatā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) izstrādā vairākas vadlīnijas, ka arī publicē jautājumu un atbildes (Q&A) par tiesību aktu piemērošanu. Vadlīniju apkopojums un tās izstrādes statuss ir pieejams ESMA mājas lapā: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_guidelines.pdf

Latvijā strādā 16 bankas un 4 dalībvalstu banku filiāles, 6 ieguldījumu brokeru sabiedrības un 11 ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības, kas ir tiesīgas sniegt ieguldījumu pakalpojumus un būs MiFID II direktīvas subjekti. Licencēto tirgus dalībnieku saraksti ir pieejami FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/finansu-instrumentu-tirgus/ieguldijumu-pakalpojumu-sniedz.html

Papildu informācijai:
Laima Auza
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.:67774860;
E-pasts:laima.auza@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm