Iemaksu apmērs 3. līmeņa pensiju plānos sasniedz jaunu rekordaugstu apmēru

04.12.2017
  • Sadaļa:
Iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu pieaug – 2017. gada deviņos mēnešos veikto iemaksu apmērs privātajos pensiju plānos sasniedza jaunu vēsturisko maksimumu. 

Deviņu mēnešu laikā pensiju 3. līmeņa plānos tika iemaksāti 44.9 miljoni eiro, t.i. par 11.7% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, t. sk. dalībnieku iemaksas pieauga par 14.1%, un darba devēju iemaksas par 3.6%. Septembra beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 410 miljonus eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 7.7%.

No pensiju plānu kapitāla deviņos mēnešos tika izmaksāti 22.9 miljoni eiro, kas ir līdzīgi kā iepriekšējā gada šādā periodā, tostarp 97% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2017. gada deviņos mēnešos bija 2.3%, un individuāliem plāniem tas bija robežās no -6.7% līdz +5.7%. Ienesīgums bija negatīvs tikai diviem pensiju plāniem, kuru ieguldījumu valūta ir ASV dolārs. Šo pensiju plānu darbības rezultātus ietekmēja ASV dolāra vērtības kritums pret eiro pārskata periodā par gandrīz 11%.

Septembra beigās nedaudz vairāk kā pusi no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 45% fokusējās uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos un 49% – uz ieguldījumiem akcijās vai akciju fondos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (36%), no kuriem divas trešdaļas bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Noguldījumi un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm septembra beigās veidoja 11% no kopējiem ieguldījumiem.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs kopš gada sākuma samazinājās par 8.2 miljoniem eiro, septembra beigās sasniedzot 100.8 miljonus eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī samazinājās no 28.5% līdz 24.5%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits deviņu mēnešu laikā pieauga par 8.8 tūkstošiem jeb par 3.2% un septembra beigās sasniedza 280 980, t.i. 28.5% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2017. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

1Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm