Iemaksu apmērs 3. līmeņa pensiju plānos sasniedz jaunu rekordaugstu apmēru

12.06.2018
  • Sadaļa:
Iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu saglabājas augsta un gada pirmajos trijos mēnešos veikto iemaksu apmērs privātajos pensiju plānos ir sasniedzis jaunu vēsturisko maksimumu.

2018.gada pirmā ceturkšņa laikā pensiju 3. līmeņa plānos tika iemaksāti 16.5 milj. eiro, t.i. par 11.6% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, t. sk. dalībnieku iemaksas pieauga par 12.2%, un darba devēju iemaksas par 6.4%. Marta beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 437.8 milj. eiro, ceturkšņa laikā pieaugot par 0.8%.

No pensiju plānu kapitāla ceturkšņa laikā tika izmaksāti 6.1 milj. eiro jeb par 38% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 92% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2018. gada 1. ceturksnī bija -1.5% un individuāliem plāniem tas bija robežās no -5.15% līdz 0%.
Marta beigās pusi no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 44% fokusējās uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos un 48% uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (38%), no kuriem lielākā daļa jeb 70% bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm pārskata perioda beigās veidoja 7.8% no kopējiem ieguldījumiem.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs ceturkšņa laikā samazinājās par 4.3 milj. eiro, marta beigās sasniedzot 90.2 milj. eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī samazinājās no 21.7% līdz 20.3%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits ceturkšņa laikā pieauga par gandrīz tūkstoti jeb par 0.3% un marta beigās sasniedza 287 491, t.i. 29.4% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.[1]

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2018. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

____________________________
[1] Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm