Iemaksu apmērs 3. līmeņa pensiju plānos sasniedz jaunu rekordaugstu apmēru

06.06.2017
  • Sadaļa:
Iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu saglabājas augsta un 2017. gada pirmajos trijos mēnešos veiktais iemaksu apmērs privātajos pensiju plānos ir sasniedzis jaunu vēsturisko maksimumu. 

Šī gada pirmā ceturkšņa laikā pensiju 3. līmeņa plānos tika iemaksāti 14.8 milj. eiro, t.i. par 15.8% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, t. sk. dalībnieku iemaksas pieauga par 17.9%, un darba devēju iemaksas par 7.5%. Marta beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 391.5 milj. eiro, ceturkšņa laikā pieaugot par 2.9%.

No pensiju plānu kapitāla ceturkšņa laikā tika izmaksāti 9.9 milj. eiro jeb par 6.4% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 99% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2017. gada 1. ceturksnī bija 1.7% un individuāliem plāniem tas bija robežās no -0.4% līdz +5.4%.

Marta beigās pusi no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 49% fokusējās uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos un 45% uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (38.5%), no kuriem 69% bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Līdz ar pozitīvām tendencēm finanšu tirgos kopš 2016. gada septembra samazinās naudas līdzekļu īpatsvars pensiju plānu kopējos ieguldījumos (noguldījumi un prasības uz pieprasījumu marta beigās veidoja 10.1% no kopējiem ieguldījumiem), jo pārvaldnieki saskata potenciāli ienesīgākas ieguldījumu iespējas.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs ceturkšņa laikā samazinājās par 10.1 milj. eiro, marta beigās sasniedzot 98.9 milj. eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī samazinājās no 28.5% līdz 25.3%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits ceturkšņa laikā pieauga par 3.6 tūkstošiem jeb par 1.3% un marta beigās sasniedza 275 773, t.i. 28.3% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2017. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

 1Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm