Ilgtspējai jākļūst par vienu no Latvijas finanšu sektora centrālajiem tematiem

12.11.2020
  • Sadaļa:
Ilgtspējas jautājumiem jau šobrīd ir jākļūst par vienu no Latvijas finanšu sektora centrālajiem tematiem, tāpēc Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir uzsākusi aktīvu darbu pie ilgtspējas aspektu ieviešanas finanšu sektora uzraudzībā un attīstībā, kā arī FKTK darbībā. FKTK aicina arī nozari aktīvāk pievērsties ilgtspējas un zaļo finanšu aspektiem.

Ilgtspējīgas finanses arvien vairāk kļūst par daļu no finanšu sistēmas, kas palīdz sasniegt ilgtspējīgas ekonomikas attīstību un ir būtiska daļa no klimata pārmaiņu ierobežošanas.

“Ilgtspējīga, sociāli atbildīga un labi pārvaldīta finanšu nozare ir Eiropas zaļā kursa virzītājspēks, un FKTK kā finanšu sektora uzraugs esam daļa no tā. Gan tas, kā mēs paši veicam savus pienākumus, gan arī FKTK izvirzītās prasības tirgus dalībniekiem noteiks kopējo virzību uz zaļāku un atbildīgāku lēmumu pieņemšanu. Ilgtspējīga ekonomika ir Latvijas un Eiropas Savienības stratēģisks mērķis, un šī mērķa vārdā būs daudz paveicamo uzdevumu, tai skaitā arī finanšu sektoram un FKTK,” uzsver FKTK padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale.

FKTK ir būtiska loma ilgtspējas veicināšanā finanšu sektorā, tāpēc ilgtspējas aspektu uzraudzība ir izvirzīta par vienu no FKTK stratēģiskajiem mērķiem. FKTK ir uzsākts darbs pie ilgtspējas stratēģijas izstrādes un paralēli tam notiks dialogs ar finanšu nozari par vides, sociālo un pārvaldības aspektu nozīmi. Vienlaikus FKTK aicina apzināties, ka ilgtspējīgu finanšu temats ir nākotnes finanšu sektora konkurences priekšrocība, tāpēc ilgtspējas aspektiem jau šobrīd jāparedz nozīmīga loma finanšu iestāžu darbības stratēģijās, kā arī finanšu iestādēm ir jāveicina ar klimatu un vidi saistītās informācijas atklāšana un šo jautājumu iekļaušana risku vadībā un pārvaldībā.

Ilgtspējīgas finanses ir process, kurā, pieņemot lēmumus, tiek ņemti vērā vides, sociālie un pārvaldības apsvērumi, līdz ar to palielinās ilgtermiņa ieguldījumi ilgtspējīgās ekonomiskās aktivitātēs.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm