Informācija klientiem par AS “Trasta komercbanka” darbības ierobežojumiem

22.01.2016
  • Sadaļa:

Kas tagad notiek ar banku?

Banka turpina darbu ikdienas režīmā, sniedz pakalpojumus un pilda saistības pret klientiem, ievērojot FKTK noteiktos ierobežojumus (proti – bankai noteikts aizliegums veikt debeta operācijas jebkurā valūtā, tai skaitā ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā klientiem par summu, kas pārsniedz 100 000 eiro vienam noguldītājam). 

Kā tieši tas ietekmēs klientus?

Bankai ir pienākums nodrošināt, ka klienti šo ierobežojumu laikā var brīvi rīkoties (pārskaitīt vai izņemt skaidrā naudā) ar summu līdz FKTK noteiktajam ierobežojumu apmēram – 100 000 eiro. 93% bankas klientu FKTK noteiktie ierobežojumi neietekmēs, jo viņu naudas līdzekļi bankā nepārsniedz šo limitu. Jāuzsver, ka ierobežojumi neattieksies uz naudas līdzekļiem, kas klientu kontos tiks ieskaitīti pēc FKTK lēmuma pieņemšanas dienas. 

Vai ir vēl kādi darījumi, uz kuriem ierobežojumi (100 000 eiro) neattiecas?

Jā, tādi darījumi ir, proti:

– bankas un klientu maksājumi Latvijas valsts budžetā un Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm 

      (t.sk. Latvijas Bankai, FKTK, Noguldījumu garantiju fondam);

– bankas un klientu maksājumi komercsabiedrībām, kuru darbība saistīta ar preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldību regulējamās nozarēs; 

– klientu maksājumi bankai un tās meitas sabiedrībām;

– bankas ieguldījumi Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīros, kā arī klientu vērtspapīru pārvedumi.

Cik ilgi tās tā būs?

Ierobežojumi bankai stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu, t.i. 22.01. un ir spēkā līdz nākamajam FKTK lēmumam. Ierobežojumi attiecas uz visām bankas filiālēm (Latvijā – Daugavpilī un Liepājā, kā arī Kiprā). 

Vai banka šajās brīvdienās strādās?

Tā kā banka turpina darbu ikdienas režīmā, tad kā parasti brīvdienās banka ir slēgta. 

Vai klientiem būs iespēja izmantot šīs bankas internetbanku?

Pēc bankas darbības ierobežošanas bankai ir jānodrošina, ka klienti var brīvi rīkoties ar summu līdz noteiktajam ierobežojumu apmēram – līdz 100 000 eiro, tas attiecas arī uz darījumiem  i-bankā.

Kāpēc uzreiz tagad (sestdien, svētdien) nevar izņemt naudu bankomātā/pārskaitīt i-bankā?

Bankai tas ir jānodrošina. Iespējams, aizkavējušies daži tehniski risinājumi saistībā ar IT sistēmu pārveidi atbilstoši FKTK noteiktajiem ierobežojumiem. FKTK pārstāvji bankā jau skaidro lietas būtību, un informācija sekos. 

Vai bankas izsniegtās maksājumu kartes vairs nav izmantojamas norēķiniem veikalos? 

Bankai ir jānodrošina, ka klienti var piekļūt savai naudai līdz FKTK noteiktajam limitam – 100 000 eiro, un tas attiecas arī uz norēķiniem ar šīs bankas maksājumu kartēm.

Ko klientiem tagad darīt, vai steigties un izņemt pieejamo limitu?

FKTK nedrīkst klientiem sniegt ieteikumus, kā rīkoties ar savu naudu. Tas ir katra paša klienta lēmums. Taču klientam jārēķinās, ka šo ierobežojumu laikā viņš var brīvi rīkoties (pārskaitīt vai izņemt skaidrā naudā) ar summu līdz FKTK noteiktajam limitam – 100 000 eiro.

Kur vērsties bankas ārvalstu filiāļu klientiem?

Gan Latvijas, gan ārvalstu filiāļu klientiem banka nodrošina pieeju viņu naudas līdzekļiem līdz FKTK noteiktajam limitam – 100 000 eiro.

Ko iesākt cilvēkiem ārvalstīs, kuriem šīs bankas maksājumu kartes ir vienīgais veids, kā norēķināties, piemēram, par viesnīcas pakalpojumiem? 

Norēķināties/saņemt naudu ārzemēs ir iespējams tikai FKTK noteiktā limita ietvaros, proti, kopsummā līdz 100 000 eiro. 

Kas notiks ar naudu, kura jau ir pārskaitīta klientam, bet līdz ierobežojumu pieņemšanas brīdim nav bijusi pieejama viņa kontā?

Nauda, kas nonāks klienta kontā bankā nākamajā darba dienā pēc FKTK 22.01. lēmuma, būs klientam brīvi pieejama pilnā apmērā. 

Vai būs pieejami arī tie līdzekļi līdz 100 000 EUR, kuri ir šobrīd noguldīti termiņdepozītā?

Jā, tas attiecas arī uz termiņdepozītiem. Taču, ja līguma termiņš vēl nav beidzies, tad, laužot līgumu ar banku pirms šī termiņa, ir jārēķinās ar papildu izdevumiem par līguma laušanu. Visi nosacījumi ir atkarīgi no katra klienta noslēgtā līguma ar banku.

Kā rīkoties kredītņēmējiem?

Pildīt savas saistības. Kamēr kredītlīgums tiek pildīts, tikmēr nevienam nav tiesību neko mainīt tā nosacījumos vai piedzīt no klienta kredītu pirms noteiktā termiņa. Klientam nav jāsatraucas, kamēr viņš pilda savas saistības saskaņā ar kredītlīgumu.

Vai klientam ir iespējams pāriet uz citu banku? 

Jā, šāda iespēja ir, atverot kontu citā bankā, novirzot savus līdzekļus uz jaunizvēlēto banku FKTK noteiktā limita ietvaros, t.i.,  līdz 100 000 EUR.

Ja banka nenovērsīs šos trūkumus, kādi būs nākamie soļi – licences atņemšana? 

Banka ir maksātspējīga un nodrošina nepārtrauktu darbību, ievērojot noteiktos ierobežojumus, un strādā pie trūkumu novēršanas. 

Kur var vērsties ar papildu jautājumiem?

Bankas kontakttālrunis: 67027777, medijiem: 67027785

e-pasts:info@tkb.lv vai pr@tkb.eu

FKTK kontakttālruņi: 67774800, 67774801

e-pasts: fktk@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm