Izmaiņas noteikumos par informācijas apkopošanu un sniegšanu par garantēto atlīdzību

13.01.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) veikusi izmaiņas "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvajos noteikumos". Grozījumu mērķis ir precizēt kārtību, kādā noguldījumu piesaistītāji sniedz informāciju par klientiem, noteikt klasifikācijas kārtību noguldītājiem, kuriem nepienākas garantētā atlīdzība, kā arī ieviest vienotu pieeju attiecībā uz tehniskā identifikatora piešķiršanu noguldītājam.

Lai identificētu klientu noguldījumu nepieejamības iestāšanās gadījumā, noteikumos ir noteikta vienota noguldījumu piesaistītāju pieeja tehniskā identifikatora piešķiršanai. Noteikumos precizēts informācijas iesniegšanas termiņš, apjoms un veids, kāds jāiesniedz FKTK noguldījumu nepieejamības iestāšanās gadījumā. Jaunā noteikumu redakcija paredz arī būtiskas izmaiņas šo noteikumu noteiktās informācijas ģenerēšanas biežumā un uzglabāšanā – to samazinot, tādējādi atvieglojot darbu tirgus dalībniekiem.

Tāpat noteikumos precizēts informācijas apjoms un strukturējuma kārtība, kādā noguldījumu piesaistītājam jāinformē par noguldītājiem, kā arī iekļauta prasība noguldījumu piesaistītājam sniegt informāciju par tādiem pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuru pārstāvētās fiziskās personas iekļaujamas noguldījumu garantiju saņēmēju sarakstā.

Noteikumos iekļauta arī klasifikācijas kārtība noguldītājiem, kuriem nepienākas garantētā atlīdzība, lai nodrošinātu ātrāku un precīzāku noguldītāju garantētās atlīdzības informācijas pārbaudi un garantētās atlīdzības izmaksu.

Noteikumu pārejas periods ir līdz 2021. gada 30. jūnijam, un tas attiecas uz informāciju, kuras iesniegšana ir jauna papildu prasība.

Noteikumi 12. janvārī publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2021/7.10.


Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm