Izstrādāti ieteikumi, kas palīdzēs apdrošināšanas sabiedrībām sagatavot informāciju par iekšējiem modeļiem atbilstoši Maksātspēja II prasībām

07.01.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 07.01.2015.

Izstrādāti ieteikumi, kas palīdzēs apdrošināšanas sabiedrībām sagatavot informāciju par iekšējiem modeļiem atbilstoši Maksātspēja II prasībām

Ieviešot Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) vadlīnijās* noteiktās prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija izstrādājusi “Ieteikumus iekšējo modeļu pirms-pieteikuma procesā”. Ieteikumi izstrādāti apdrošināšanas sabiedrībām, kas plāno saņemt atļauju izmantot iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, stājoties spēkā Maksātspēja II prasībām.

Iespēja iesaistīties pirms-pieteikuma procesā ir paredzēta, lai atvieglotu dokumentu izskatīšanu pēc tam, kad apdrošināšanas sabiedrība ir iesniegusi FKTK pieteikumu atļaujas saņemšanai. Ieteikumi sniedz norādījumus, kā sagatavot nepieciešamo informāciju, lai FKTK varētu spriest par apdrošināšanas sabiedrības sagatavotību iesniegt pieteikumu par iekšējā modeļa lietošanu.

Katrā atsevišķā gadījumā apdrošināšanas sabiedrība vienojas ar FKTK par individuālu iekšējā modeļa pirms-pieteikuma procesa grafiku.

* “Iekšējo modeļu pirms-pieteikuma procesa pamatnostādnes” (Guidelines on Pre Application of Internal Models) https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Guidelines-on-pre-application-of-internal-models-.aspx.

Par “Maksātspēja II
Maksātspēja II“(Solvency II) ir jauna apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzības sistēma, kuras nosacījumi stāsies spējā 2016. gada 1. janvārī. Tās galvenais mērķis ir uzlabot apdrošināšanas nozares finanšu stabilitāti, stiprinot apdrošināšanas sektoru un paaugstinot apdrošināšanas ņēmēju aizsardzību. Gan apdrošināšanas sektors, gan FKTK šogad turpina darbu pie “Maksātspēja II” prasību pakāpeniskas ieviešanas.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm