Izstrādāti noteikumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanai

05.02.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
5.02.2014.

Izstrādāti noteikumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien, 5. februārī, apstiprināja “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvos noteikumus” un “Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvos noteikumus”, kas noteiks minēto tirgus dalībnieku pārskatu saturu un formu, kā arī sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Abi normatīvie noteikumi stāsies spēkā 31.03.2014.

“Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” aizstās esošos FKTK 25.01.2008. noteikumus Nr.18 “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” un 11.11.2011. noteikumus Nr. 241 “Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”, tādējādi turpmāk visas ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību un fondu pārvaldi saistīto pārskatu sagatavošanas prasības būs ietvertas vienā normatīvajā aktā. Tāpat mainīta iesniedzamo datu struktūra un failu formāts.

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki ir jauns dalībnieks Latvijas finanšu tirgū, tāpēc “Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” izstrādāti, lai iegūtu nepieciešamo informāciju uzraudzības nodrošināšanai un statistikas sagatavošanai.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm