Izstrādāti noteikumi maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu iekšējās kontroles sistēmas izveidei, precizēti citi normatīvie akti finanšu noziegumu novēršanas jomā

07.04.2020
  • Sadaļa:
Stiprinot maksājumu iestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju regulējošo prasību ietvaru, 2020. gada 31. martā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi vairākus normatīvos noteikumus.

Normatīvie noteikumi “Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi” nosaka minimālās prasības attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmas izveidi šajās iestādēs. Tie izstrādāti, ņemot vērā uzraudzības procesā gūtās atziņas par labāko praksi, kā arī nepieciešamību nodrošināt adekvātu un līdzvērtīgu pārvaldības sistēmu izveidi Latvijas finanšu sektorā starp visām tā jomām, veicinot pārdomātus biznesa lēmumus, piesardzīgu risku pārvaldību, kā arī nodrošinot maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju likumīgo interešu aizsardzību.

Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā licencētām un reģistrētām maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, kas darbojas saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu, kā arī tos ir ieteicams piemērot maksājumu sistēmām, ciktāl noteikumi ir attiecināmi uz to darbības pamatprincipiem.

Noteikumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi.

31.03.2020. apstiprināti arī grozījumi FKTK 22.08.2017. normatīvajos noteikumos Nr. 121 “Maksājumu pakalpojumu sniedzēju izpētes un darījumu uzraudzības normatīvie noteikumi”, FKTK 28.12.2016. normatīvajos noteikumos Nr. 219 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvie noteikumi” un FKTK 02.03.2016. ieteikumos Nr. 55 “Ieteikumi kredītiestādēm un finanšu iestādēm politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai”, kas papildināti ar vispārīgām atsaucēm uz normatīvajiem noteikumiem klientu padziļinātās izpētes jomā.

Grozījumi iepriekš minētajos normatīvajos aktos ietver arī redakcionālus un tehniskus precizējumus, ņemot vērā 29.06.2019. spēkā stājušos grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

Grozījumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: Grozījumi “Maksājumu pakalpojumu sniedzēju izpētes un darījumu uzraudzības normatīvajos noteikumos”, Grozījumi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvajos noteikumos”.

“Ieteikumi kredītiestādēm un finanšu iestādēm politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai” publicēti FKTK tīmekļa vietnē.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774807
e-pasts: kristine.tjarve@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm